Документ 474-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2012, підстава - 154-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 червня 2010 р. N 474
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 154 ( 154-2012-п ) від 29.02.2012 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виготовлення
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 172 ( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1083 ( 1083-2010-п ) від 01.12.2010
N 172 ( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 172 ( 172-2011-п ) від
02.03.2011 }
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з
багатодітної сім'ї, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 172 ( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2010 р. N 474
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виготовлення посвідчень батьків
та дитини з багатодітної сім'ї
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 172
( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту в
державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Виготовлення
посвідчень для батьків та дітей багатодітних родин" (далі -
бюджетні кошти).
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та
відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба
молоді та спорту. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 172 ( 172-2011-п ) від
02.03.2011 }
2. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій щокварталу до 10 числа наступного місяця
узагальнюють інформацію, наведену в отриманих від структурних
підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій і виконавчих органів
міських рад відомостях, які підготовлені з урахуванням даних
єдиного обліку багатодітних сімей та залишків невикористаних
бланків посвідчень на початок року, і подають до Державної служби
молоді та спорту затверджені їх керівниками заявки про потребу в
бланках посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за
формою, затвердженою в установленому законодавством порядку. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1083
( 1083-2010-п ) від 01.12.2010; в редакції Постанови КМ N 172
( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }
3. Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється
в установленому законодавством порядку.
Оплата зазначених товарів і послуг здійснюється на підставі
платіжних доручень, видаткових накладних та актів про виготовлення
товарів (надання послуг) згідно з договорами, укладеними
Державною службою молоді та спорту з виробниками таких товарів
(надавачами послуг), шляхом перерахування бюджетних коштів на їх
рахунки. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 172 ( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }
У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти
обов'язково передбачаються умови щодо застосування штрафних
санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне
виконання зобов'язань.
4. Облік та видача посвідчень здійснюються відповідно до
Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з
багатодітної сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 2010 р. N 209 ( 209-2010-п ) "Деякі питання
виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 734).
Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій забезпечують у десятиденний строк після
отримання бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї їх розподіл між структурними підрозділами у справах сім'ї,
молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій і виконавчих органів міських рад. { Абзац другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 172
( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }
5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства від 25 травня 2004
р. N 89 ( z0716-04 ). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 172
( 172-2011-п ) від 02.03.2011 }
6. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору