Питання Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.1994478
Документ 478-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.1997, підстава - 1185-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 1994 р. N 478
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 )
Питання Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури

На виконання Указу Президента України від 8 липня 1994 р.
N 382 ( 382/94 ) "Про зміни в структурі управління будівельним
комплексом" Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Утворити Державний комітет України у справах
містобудування і архітектури.
Покласти на Комітет проведення державної політики у сфері
містобудування, спрямованої на підвищення ефективності
капітального будівництва і архітектурного рівня забудови населених
пунктів, удосконалення державних норм, стандартів і правил з
питань містобудування, архітектури, виробництва будівельних
матеріалів, машин і устаткування.
2. Призначити головою Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури Гусакова Володимира Миколайовича,
увільнивши його з посади першого заступника Міністра у справах
будівництва і архітектури України.
3. Установити, що Державний комітет у справах містобудування
і архітектури є правонаступником майнових прав і обов'язків
колишнього Міністерства у справах будівництва і архітектури, і що
до сфери його управління передаються підприємства й організації
цього Міністерства.
4. Установити граничну чисельність центрального апарату
Державного комітету у справах містобудування і архітектури у
кількості 170 чоловік.
Дозволити Комітетові мати трьох заступників голови, в тому
числі одного першого, та колегію у кількості 11 чоловік.
5. Для проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією
Міністерства у справах будівництва і архітектури, утворити
ліквідаційну комісію на чолі з головою Державного комітету у
справах містобудування і архітектури Гусаковим В.М., якому
доручити затвердити персональний склад комісії.
6. Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури у двомісячний термін розробити і подати до Кабітнету
Міністрів України проект Положення про Комітет, погоджений в
установленому порядку.
Прем'єр-міністр України В.Масол
Міністр Кабінету Міністрів України І.Доценко
Інд.24вгору