Документ 4836-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами

1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур

тис. гектарів

27855,9

2590

2665,8

2817,4

2978,5

3154,2

3200

3350

3500

3600

кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів

одиниць

107

9

10

10

11

12

12

12

14

17

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем

тис. гектарів

645,5

52,2

60,4

65

70,8

77,2

79

84

79,4

77,5


площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення

-“-

171,5

10,9

14,7

17,7

20,4

23,3

24

26

20,2

14,3


кількість придбаної поливної техніки

одиниць

7726

733

815

919

1046

1207

980

900

695

431


площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем

тис. гектарів

195,2

16,5

18,4

20,6

22,8

23,8

25

26,8

24,9

16,4


кількість захищених сільських населених пунктів

одиниць

181

13

15

16

19

20

22

24

25

27

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод

кількість розроблених планів

-“-

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість здійснених заходів

-“-

600

65

67

65

68

67

67

67

67

67

кількість проведених вимірювань показників якості води

тис. одиниць

1450

153

162

162

162

162

162

162

162

163

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою

1. Спорудження систем питного водопостачання

протяжність групових водопроводів з розвідною мережею

кілометрів

726

50

53

60

60

90

90

100

108

115

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи

одиниць

41

3

4

4

4

5

5

5

5

6

2. Забезпечення розвитку систем водовідведення

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення

-“-

23

2

2

2

3

3

3

4

2

23. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

кількість розроблених паспортів джерел та об’єктів водопостачання і водовідведення

-“-

1060

70

70

100

100

120

150

150

150

150

потужність джерел підземних вод

тис. куб. метрів

142

10

10

15

15

20

22

25

12

12

кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз

одиниць

36

2

3

4

5

6

6

6

4

4

кількість розробленої наукової документації та нормативно актів

одиниць

29

2

2

3

3

4

4

5

4

2

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

одиниць

33

3

3

3

3

3

3

5

5

5

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

кілометрів

28,4

1,1

1,1

1,1

2,6

3,4

3,8

4

5

6,3

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб

-“-

30

3

3

3

3

3

3

3

4

5

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

-“-

726,8

64

64

64

64

64

64

100,8

121

121


утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

кілометрів

201

20

20

20

19

18

25

26

25

28

2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи

гектарів

89,1

3,2

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9


площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи

-“-

2578

286,8

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4


відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

20

18

20

22

20

3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

21

3

3

3

3

3

3

3

2

2

кількість проведених проектно-вишукувальних робіт

-“-

536

94

83

83

83

83

81

78

80

81


кількість створених та реконструйованих виробничих баз

одиниць

18

2

2

1

3

3

3

3


1


кількість придбаних технічних засобів

-“-

13

1

2

1

2

2

2

2


1

кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів вимірювання і обладнання для проведення гідрометеорологічних спостережень

-“-

288

32

34

30

32

32

32

32

32

32

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок

протяжність збудованих дамб

кілометрів

200

19

19

19

21

22

23

24

24

29

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

-“-

85,4

16

22,3

18,9

5

4,4

4,4

4,4

4,4

5,6

протяжність врегульованих русел річок

-“-

323

22

22

22

23

33

33

56

56

56

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

одиниць

9

1


1


2

1

1

2

2

кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

-“-

10


1

1

1

1

1

1

2

2


кількість збудованих польдерів

-“-

7

1


1

1


1

1

1

1


кількість збудованих протипаводкових водосховищ

-“-

7

11

1

2

2
кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ

-“-

9


11

3

1

2

1

3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа земель, на якій проведена контурна меліорація

-“-

258,9

26,3

34,7

25

50

56,8

46,1

20
площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги

-“-

3110,7

622,14

933,21

933,21

622,14площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги

гектарів

74,3

4,3

6

6,8

8,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7


площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

одиниць

436,7

39,1

43,6

31,9

45,1

37

60

60

60

60


кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи

-“-

12

2

3

2

3

2


відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

18

20

20

20

22

4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків

кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології

одиниць

68

15

6

6

6

6

12

17кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів

-“-

28

6

6

6

5

5

площа земель, на якій оновлені топографічні карти

тис. кв. кілометрів

46

20

26

кількість складених топографічних карт

номенклатурних аркушів

1904

952

952

площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок

гектарів

478,5

290

188,5

кількість здійснених заходів

одиниць

9


2

2

2

2

1

кількість створених систем

-“-

1

1

5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи

гектарів

426,3

10,5

14,8

14,8

20,3

13,7

112,6

131,5

97,6

60,5

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

651

40

56

77

76

93

159

150
кількість відбудованих мостів

-“-

3

1

2

протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення

кілометрів

62,1

4,1

5,5

3,9

7

7,1

20

14,56. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

осіб

15473

1263

2021

2021

2021

2021

3000

3126кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту

одиниць

3

2

1

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

-“-

53

3

6

10

10

10

10

4
кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями

-“-

16

1

2

2

2

2

3

4
відсоток визначених місць для встановлення об’єктів малої гідроенергетики

відсотків

69

23

23

23
кількість розробленої наукової документації

одиниць

341

26

26

26

26

26

26

75

55

55


кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень

одиниць

56

8

8

8

8

8

8

8Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб

кілометрів

461,1

37

41

46,3

52,5

53,5

53,5

57

60

60,3

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

-“-

90,9

7,3

15

14

14

14

10

9,6

7протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

-“-

40

4

4

4

4

4

4

5

5

6


кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

-“-

30

2

1

2

2

3

4

4

6

6

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових польдерів

одиниць

5

1


1


1


1


1

кількість збудованих протипаводкових ємностей

-“-

17

2

2

2

2

2

2

2

2

1

кількість реконструйованих водосховищ

-“-

5

1


1


1


1


1

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість проведених науково-дослідних робіт

-“-

27

2

2

2

2

2

2

6

5

4

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

-“-

19

1

1

1

1

1

1

6

3

4

кількість придбаних технічних засобів

-“-

140

12

14

20

14

19

19

22

10

10

кількість створених та реконструйованих споруд

-“-

31

3

3

3

3

3

4

4

4

4


кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

осіб

124

12

12100


площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення

гектарів

31,4


15

16,4
відсоток створених (утворених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

20

18

18

21

23

4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

гектарів

4349

434

501

517

510

524

520

522

485

336

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

58

8

8

5

5

10

11

115. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків

кількість створених та впроваджених вимірювачів

-“-

1120

90

140

135

145

150

150

150

90

70

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води

1. Упорядкування споруд водовідведення

потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

435

20

30

35

50

55

60

60

60

65

на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях

протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення

кілометрів

990

70

75

85

90

95

105

110

115

120


потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

332

21

24

28

31

35

42

49

51

51

кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів

одиниць

81

1

1

1

1

1

2


кількість розроблених місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ

-“-

8


1

1

1

1

1

1

1

1


площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи

тис. гектарів

47

3

4

5

6

6

7

8

4

4


площа земель, на якій здійснені заходи з консервації

тис. гектарів

815

75

80

85

90

95

100

100

95

95


кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації

одиниць

35

1

2

3

3

4

4

5

6

7


протяжність мереж зливової каналізації

кілометрів

370

15

25

30

35

40

45

50

55

75

2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ

кількість вселених дворічок рослиноїдних та аборигенних риб

млн. штук

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3. Запобігання забрудненню підземних вод

кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг

одиниць

4095

455

455

455

455

455

455

455

455

455

4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод

потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання

тис. куб. метрів на добу

597

55

59

63

65

65

65

65

80

80

кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва

одиниць

192

7

10

15

20

25

25

30

30

30

5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення

кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи

одиниць

7

1

1

1

1

1

1

16. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12

відсоток упорядкованих прибережних захисних смуг

-“-

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12


площа земель, на якій створені об’єкти природно-заповідного фонду

тис. гектарів

806

70

80

90

100

100

100

100

83

83

7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

60

2

4

6

6

7

7

7

7

7

кількість розроблених нормативних актів

-“-

27

1

3

3

4

4

3

3

3

3

кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра

-“-

61

1

1

1

1

1кількість обладнаних пунктів спостереження та аналітичних лабораторій транскордонного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості вод

-“-

131

2

2

2

2

2

2


кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів

-“-

165

5

20

20

20

20

20

20

20

20


кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об’єктів

-“-

80


2

5

5

22

23

23
кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

-“-

40


1

4

5

5

5

5

5

5вгору