Документ 484-XIV, перша редакція — Прийняття від 16.03.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.114 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий пункту 22.24 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294;
1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст.94, N 26, ст.151; 1999 р., N 8,
ст.55) після слів "всіх форм власності" доповнити словами "крім
платників фіксованого сільськогосподарського податку".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 1999 року
N 484-XIVвгору