Про утворення державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 07.04.2003486
Документ 486-2003-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 664-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 2003 р. N 486
Київ
Про утворення державної мережі моніторингу
глобальних навігаційних супутникових систем
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 664 ( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }

З метою забезпечення моніторингу глобальних навігаційних
супутникових систем і здійснення контролю за використанням їх
інформації в інтересах держави Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Національного космічного агентства та
Національної академії наук про утворення державної мережі
моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем.
2. Установити, що:
1) до державної мережі моніторингу глобальних навігаційних
супутникових систем входять розташовані на території України
пункти спостереження, що належать до сфери управління
Національного космічного агентства, Національної академії наук,
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства освіти і
науки, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, за переліком
згідно з додатком; { Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 664 ( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }
2) головними завданнями зазначеної мережі є збір, опрацювання
і доведення інформації глобальних навігаційних супутникових систем
до спеціалізованих державних служб України під час виконання ними
робіт з базового координатно-часового забезпечення держави, а
також задоволення потреб інших споживачів цих систем у підвищенні
точності визначення місцезнаходження;
3) Національне космічне агентство є відповідальним за
координацію роботи, пов'язаної із забезпеченням функціонування та
розвитку державної мережі моніторингу глобальних навігаційних
супутникових систем;
4) державними замовниками робіт із забезпечення
функціонування та розвитку державної мережі моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем є:
Національне космічне агентство - із створення та модернізації
програмно-технічних засобів на пунктах спостереження державної
мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем,
оперативного доведення результатів їх моніторингу до споживачів та
забезпечення інформаційного обміну з відповідними іноземними та
міжнародними мережами;
Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство
оборони - з координатного та картографічного забезпечення
державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових
систем;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі - із
забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та синхронної
роботи технічних засобів державної мережі моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем з державним еталоном часу і
частоти. { Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 664 ( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }
3. Національному космічному агентству за участю Національної
академії наук, Міністерства екології та природних ресурсів,
Міністерства оборони, Міністерства транспорту, Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики підготувати
і подати у шестимісячний строк проект постанови Кабінету Міністрів
України про затвердження Положення про державну мережу моніторингу
глобальних навігаційних супутникових систем і програми
забезпечення її функціонування та розвитку на період до 2010 року.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 29

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2003 р. N 486
ПЕРЕЛІК
пунктів спостереження державної мережі моніторингу
глобальних навігаційних супутникових систем
------------------------------------------------------------------ Підприємства та організації, на базі яких |Органи виконавчої влади розміщені пункти спостереження, та їх | та установи, яким розташування | підпорядковані пункти | спостереження ------------------------------------------------------------------ 1. Астрономічна обсерваторія МОН
Національного університету
"Львівська політехніка"
2. Лабораторія космічних досліджень - " -
Ужгородського національного
університету
3. Миколаєвська астрономічна обсерваторія - " -
4. Державний міжвузівський центр - " -
лазерно-локаційних спостережень
штучних супутників Землі "Оріон",
м. Алчевськ Луганської області
5. Центр прийому і обробки спеціальної НКАУ
інформації та контролю за навігаційним
полем Національного центру управління
та випробувань космічних засобів,
м. Дунаєвці Хмельницької області
6. Центр прийому наукової інформації - " -
Національного центру управління та
випробувань космічних засобів,
м. Євпаторія Автономної Республіки
Крим
7. ВАТ "АТ "Науково-дослідний інститут - " -
радіотехнічних вимірювань", м. Харків
8. Центр прийому інформації Державного - " -
науково-виробничого підприємства
"Обрій", с. Снов'янка Чернігівської
області
9. Головна астрономічна обсерваторія, Національна академія
м. Київ наук
10. Полтавська гравіметрична обсерваторія - " -
Інституту геофізики імені
С.І. Суботіна
11. Національний науковий центр "Інститут Міністерство
метрології", м. Харків економічного розвитку
і торгівлі
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 664
( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }вгору