Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014494
Документ 494-2014-п, перша редакція — Прийняття від 01.10.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 494
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 494

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У першому реченні абзацу першого пункту 8 Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 9, ст. 339), слово “триденний” замінити словом “десятиденний”.

2. Пункт 19 Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 379 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 41, ст. 1476), викласти в такій редакції:

“19. Організатор конкурсу затверджує окремий порядок його проведення для надання кожного виду супутніх послуг. При цьому забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій, інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, та надання допомоги в їх заповненні.”.

3. Пункт 32 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 66, ст. 2396), виключити.вгору