Угода між Урядом України та Урядом Монголії про повітряне сполучення
Україна, Монголія; Угода, Міжнародний документ від 23.07.1993
Документ 496_016, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 23.07.1993


Угода
між Урядом України та Урядом Монголії
про повітряне сполучення

Дата підписання: 23.07.1993 Дата набуття чинності: 23.07.1993
Уряд України та Уряд Монголії, надалі іменовані "Договірні
Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:
Стаття 1
1. У цій Угоді нижченаведені терміни означають: а) "Конвенція" - Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію,
відкриту для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року; термін
містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї
Конвенції, або будь-яку поправку до Додатків або Конвенції,
прийняті згідно зі Статтями 90 та 94 Конвенції, у такій мірі, у
якій такі Додатки або поправки прийняті обома Договірними
Сторонами; b) "авіаційні влади" щодо України - Міністерство транспорту
України, а щодо Монголії - Міністерство доріг, транспорту та
зв'язку, або в обох випадках будь-яку особу чи орган, які
уповноважені здійснювати функції, які в цей час виконуються
згаданими владами; c) "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство,
яке призначене та отримало дозвіл відповідно до Статті 4 цієї
Угоди; d) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення, вказані в Статтях 2 і 96 Конвенції; e) "тариф" означає ціни, які сплачуються за перевезення
пасажирів і вантажу, та умови застосування цих цін, включаючи ціни
й умови за агентські та інші додаткові послуги, але за винятком
винагороди за перевезення пошти і його умови. 2. Додаток до цієї Угоди складає її невід'ємну частину.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменовані відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, яке призначене кожною Договірною
Стороною, під час експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах буде користуватися такими правами: a) здійснювати політ над територією іншої Договірної Сторони
без посадки; b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони; c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, вказаних у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на
борт та (або) зняття пасажирів, пошти та вантажу міжнародного
сполучення. 2. Вказане в пункті 1 цієї Статті не буде розглядатися як
надання права призначеному авіапідприємству будь-якої Договірної
Сторони приймати на борт пасажирів, пошту і вантаж для перевезення
за винагороду чи на умовах оренди між пунктами на території іншої
Договірної Сторони. 3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти прольоту державних кордонів будуть встановлені кожною
Договірною Стороною на своїй території. 4. Усі технічні та комерційні питання щодо польотів
повітряних суден і перевезення пасажирів, вантажу і пошти по
договірних лініях, а також усі питання щодо комерційного
співробітництва, а саме, розкладу руху, частоти польотів, типів
повітряних суден та процедур фінансових розрахунків будуть
вирішуватися за домовленістю між призначеними авіапідприємствами
Договірних Сторін і надаватися авіаційним владам Договірних Сторін
на затвердження. 5. Розклади руху по договірних лініях повинні бути подані на
розгляд авіаційним владам обох Договірних Сторін не менш ніж за 30
днів до пропонованої дати введення. В деяких випадках цей строк
може бути скорочений за погодженням згаданих влад.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого призначення авіаційні влади іншої
Договірної Сторони відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті без затримки нададуть призначеному авіапідприємству
відповідний дозвіл на польоти. 3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно застосовуються такими владами
при здійсненні міжнародних повітряних сполучень. 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або зажадати
виконання таких умов, які вона може вважати необхідними при
користуванні правами, вказаними в Статті 3 цієї Угоди, у
будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не має доказів
того, що переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належить Договірній Стороні, що призначила це
авіапідприємство, або її громадянам. 5. Авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл таким
чином, може розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди,
введені в дію на цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти або тимчасово припинити користування вказаними в Статті 3
цієї Угоди правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або зажадати виконання таких умов, які вона
може вважати необхідними при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не переконана в тому, що
переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам, або b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або c) у випадку, коли авіапідприємство будь-яким іншим чином не
додержується умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або
встановлення умов, вказаних у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законів та правил,
право, про яке йдеться в цьому пункті, буде використовуватися лише
після консультації з іншою Договірною Стороною. Такі консультації
між авіаційними владами повинні відбутися протягом 60 днів від
дати одержання запиту.
Стаття 6
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або яким надана чинність
однією Договірною Стороною, будуть протягом строку їх дії визнані
дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно з
якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи визнані
дійсними, відповідають вимогам або перевищують мінімальні
стандарти, які встановлені або можуть встановлюватися час від часу
відповідно до Конвенції. 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
чинності посвідчень про кваліфікацію свідоцтв, виданих або
визнаних чинними стосовно її власних громадян іншою Договірною
Стороною або будь-якою іншою державою.
Стаття 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
приліт, перебування і виліт з її території повітряних суден, що
здійснюють міжнародні польоти, або експлуатацію і навігацію цих
повітряних суден під час їх перебування в межах її території,
будуть застосовуватися до повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, зокрема, паспортні, митні, валютні та
санітарні формальності будуть застосовуватися до пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, під час їх перебування в
межах вказаної території.
Стаття 8
Будь-які збори та інші платежі за користування кожним
аеропортом, включаючи його споруди, технічні й інші засоби та
послуги, а також будь-які платежі за користування
аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку та послугами, будуть
стягуватися відповідно до ставок і тарифів, встановлених кожною
Договірною Стороною.
Стаття 9
Пасажири, багаж та вантаж, які прямують прямим транзитом
через територію однієї Договірної Сторони та не залишають
відведеної для цієї мети зони аеропорту, будуть підлягати лише
спрощеному контролю, за винятком заходів безпеки для запобігання
актам насильства, повітряного піратства та для боротьби з
контрабандою наркотиків.
Стаття 10
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
будуть надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Експлуатуючи договірні лінії, призначене авіапідприємство
однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги інтереси
будь-якого призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням останнього авіапідприємства, яке
експлуатує авіалінію за цим же маршрутом, або будь-якій його
частині. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим потребам у перевезеннях по встановлених
маршрутах, і кожне призначене авіапідприємство повинно мати
першочерговою задачею надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження відповідала б існуючим і розумно
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти між
територіями обох Договірних Сторін. 4. Перевезення, які здійснюються призначеним
авіапідприємством згідно з цією Угодою, повинні відповідати
загальному принципу, відповідно до якого ємність буде залежати
від: a) потреб у перевезеннях між країнами, у яких починаються і
закінчуються перевезення; b) потреб у перевезеннях того району, через який проходить
договірна лінія; та c) потреб у транзитних перевезеннях.
Стаття 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, розумний прибуток,
характеристики авіалінії (наприклад, як показники швидкості та
комфорту) і тарифи інших авіапідприємств. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні
погоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між призначеними
авіапідриємствами. Погоджені таким чином тарифи підлягають
затвердженню авіаційними владами Договірних Сторін. 3. Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодитися з
будь-яким з цих тарифів або якщо з будь-яких інших причин тариф не
може бути погоджений відповідно до умов пункту 2 цієї Статті,
авіаційні влади Договірних Сторін повинні намагатися встановити
тариф за домовленістю між собою. 4. Якщо авіаційні влади не зможуть погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або з встановленням тарифу згідно з пунктом 3 цієї
Статті, ця розбіжність повинна бути врегульована згідно з умовами
Статті 20 цієї Угоди. 5. Жоден тариф не може бути введений в дію, якщо авіаційні
влади будь-якої Договірної Сторони не затвердять його. 6. Встановлені тарифи повинні залишатися в дії доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті.
Стаття 12
1. Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнені
від усіх мит, податків та інших подібних зборів по прибутті на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що це майно,
матеріали та запаси залишаються на борту повітряного судна до
моменту їх вивозу у зворотному напрямку. 2. Також будуть звільнені від таких мит, податків та зборів,
за винятком зборів за надане обслуговування: a) бортові запаси, що прийняті на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої
Договірної Сторони, та призначені для використання на борту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; b) запасні частини і обладнання, які ввезені на територію
однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; c) паливо та мастильні матеріали, які призначені для
використання повітряним судном, яке експлуатується на договірних
лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони,
навіть якщо ці запаси будуть використовуватися на частині маршруту
в межах території іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті
на борт. 3. До матеріалів, вказаних в пункті 2 цієї Статті, може бути
висунута вимога зберігання їх під митним наглядом або контролем. 4. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, які
знаходяться на борту повітряного судна, що експлуатується на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони, можуть бути розвантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних влад цієї Договірної Сторони. У
такому випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих
влад доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або
не отримають іншого призначення згідно з митними правилами. 5. Багаж і вантаж прямого транзиту будуть звільнені від
сплати митних зборів та інших подібних податків. 6. Автотранспорт, запасні частини до нього, електронне
обладнання для бронювання та зв'язку, запасні частини до нього,
будь-яке інше майно і обладнання, необхідні для експлуатації
призначеними авіапідприємствами договірних ліній, а також
авіаквитки, авіанакладні, рекламні матеріали та сувенірна
продукція, що ввозяться призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони, будуть звільнені на території іншої Договірної
Сторони від усіх податків та мит.
Стаття 13
1. Базуючись на принципі взаємності, призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони буде вільно продавати
авіатранспортні послуги на території іншої Договірної Сторони за
місцеву валюту або будь-яку конвертовану валюту як безпосередньо,
так і через агентів згідно з відповідним дозволом та у
відповідності до національних законів і правил. 2. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
перевищення доходів над видатками, отриманих цим авіапідприємством
від експлуатації договірних ліній. 3. Такий переказ повинен здійснюватись згідно з положеннями
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну відповідно до правил валютного обміну, які
застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 14
Доходи, які отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній, будуть звільнені цією іншою
Договірною Стороною від усіх податків та зборів, які повинні або
можуть застосовуватися відповідно до правил цієї Договірної
Сторони.
Стаття 15
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони буде
надано право відкрити на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом. 2. Чисельність персоналу буде встановлена після погодження
між авіаційними владами Договірних Сторін. 3. Заробітна плата персоналу представництв призначених
авіапідприємств однієї Договірної Сторони із кількості громадян
цієї Договірної Сторони, які працюють у цих представництвах на
території іншої Договірної Сторони, буде звільнена від
оподаткування, яке повинно або може застосовуватися у
відповідності до правил цієї Договірної Сторони.
Стаття 16
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями, які випливають
з міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди.
Не обмежуючи загальну застосованість своїх прав та зобов'язань
згідно з міжнародним правом, Договірні Сторони будуть діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден ( 995_167 ), підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки цивільної авіації ( 995_165 ), підписаної в Монреалі
23 вересня 1971 року, Протоколу про боротьбу з протизаконними
актами насильства у аеропортах, що обслуговують міжнародну
цивільну авіацію, підписаного у Монреалі 24 лютого 1988 року,
положень чинних двосторонніх угод між Договірними Сторонами, а
також тих угод, які будуть укладені між Договірними Сторонами
надалі. 2. Договірні Сторони будуть надавати за проханням усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню повітряного судна та іншим протиправним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій
іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки до
Конвенції, у тій мірі, у якій такі положення та вимоги застосовані
до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб експлуатанти
повітряних суден, зареєстрованих ними, та експлуатанти повітряних
суден, які постійно базуються чи мають основне місце діяльності на
їх території, та експлуатанти міжнародних аеропортів на їх
території діяли згідно з такими положеннями з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на
її територію, виходу з неї або перебування в її межах. Кожна
Договірна Сторона буде забезпечувати вживання необхідних заходів у
межах її території для захисту повітряних суден та перевірки
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
перед та під час посадки чи завантаження. Кожна Договірна Сторона
також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної
Сторони щодо прийняття спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони
надаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку та
вживання відповідних заходів з метою швидкого та безпечного
усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 17
1. Кожна Договірна Сторона приймає на себе зобов'язання
полегшити та надати допомогу повітряному судну іншої Договірної
Сторони та його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених
обставин або події на її території. Така допомога буде надана
будь-якою з Договірних Сторін іншій Договірній Стороні таким же
чином і в тій мірі, як та, що надається своєму власному
повітряному судну, пасажирам та екіпажу. 2. У випадку події, непередбаченої обставини, вимушеної
посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилося з повітряним
судном однієї Договірної Сторони, інша Договірна Сторона буде: a) діяти відповідно до положень Додатка 13 Конвенції; b) надавати всю можливу допомогу вказаному повітряному судну; c) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб надати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потерпіли під час події; d) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про подію; e) охороняти пошту, багаж та вантаж, які перевозяться на
борту повітряного судна; f) зберігати всі уламки, що уціліли, та записи приладу -
самописця зруйнованого повітряного судна, а також і документацію,
яка знаходиться на борту повітряного судна, та всю допоміжну
документацію щодо польоту. 3. Договірна Сторона, на території якої трапилася авіаційна
подія, вживе необхідних заходів для розслідування обставин та
причин події та за запитом іншої Договірної Сторони дозволить
представникам іншої Договірної Сторони вільний в'їзд до своєї
території, щоб бути присутніми як спостерігачі під час
розслідування події. 4. Договірна Сторона після проведення розслідування
повідомить його результати іншій Договірній Стороні та, за
запитом, перша Договірна Сторона виготовить копії всіх документів,
що стосуються події. Ці копії повинні включати всі необхідні
документи і дані, відповідні законам та правилам щодо виконання
міжнародних польотів на території Договірної Сторони, яка
проводить розслідування. 5. Екіпаж повітряного судна, з яким трапилася подія, та
представники авіапідприємства, з повітряним судном якого мала
місце подія, будуть підлягати усім законам і правилам щодо
розслідування подій, що застосовуються в межах території, на якій
трапилася подія.
Стаття 18
Час від часу між авіаційними владами Договірних Сторін будуть
проводитися консультації для полегшення тісного співробітництва з
усіх питань щодо виконання цієї Угоди.
Стаття 19
1. Авіаційні влади кожної Договірної Сторони будуть надавати
за проханням іншій Договірній Стороні періодичні та інші
статистичні дані. 2. Такі статистичні дані повинні включати всю обгрунтовано
необхідну інформацію для визначення обсягу комерційного
завантаження, що перевозиться авіапідприємством по договірних
лініях, та по пунктах відправлення і призначення таких перевезень.
Стаття 20
1. Будь-які суперечки щодо тлумачення чи застосування цієї
Угоди або Додатка до неї будуть врегульовані шляхом прямих
переговорів між авіаційними владами обох Договірних Сторін. 2. Якщо авіаційні влади Договірних Сторін не врегулюють
суперечку шляхом переговорів, вона буде врегульована згідно зі
Статтями 84 і 85 Конвенції.
Стаття 21
Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити положення цієї
Угоди та Додатка до неї, вона може запитати консультації між
авіаційними владами обох Договірних Сторін щодо запропонованої
зміни. Така консультація повинна розпочатися протягом шістдесяти
(60) днів від дати запиту, якщо тільки авіаційні влади Договірних
Сторін не домовляються про продовження цього строку. Будь-які
зміни, погоджені таким чином, набудуть чинності після їх
підтвердження шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.
Будь-які зміни можуть бути внесені до Додатка шляхом
безпосереднього з'ясування між авіаційними владами обох Договірних
Сторін та набудуть чинності після підтвердження шляхом обміну
дипломатичними нотами.
Стаття 22
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані Радою Міжнародної організації цивільної авіації.
Стаття 23
1. Цю Угоду укладено на невизначений період. 2. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час повідомити
по дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде одночасно
надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації. Якщо таке
повідомлення отримане, ця Угода втратить чинність через дванадцять
(12) місяців від дня, коли повідомлення було одержано іншою
Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності
не буде відкликано за взаємною згодою до закінчення цього строку.
У випадку відсутності підтвердження про одержання від іншої
Договірної Сторони повідомлення буде вважатися одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 24
Ця Угода набуде чинності з дати підписання. На підтвердження чого ті, що нижче підписалися, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Улаанбаатарі 23 липня 1993 року, у двох дійсних
примірниках кожний українською, монгольською та російською мовами,
причому усі тексти мають однакову силу. Однак у разі виникнення
суперечки щодо тлумачення положень цієї Угоди Договірні Сторони
будуть керуватися текстом російською мовою.
За Уряд За Уряд
України Монголії
(підпис) (підпис)
Додаток
1. Авіапідприємство, призначене Урядом України, має право на
регулярну експлуатацію договірних авіаліній по наступних
маршрутах: ————————————————————————————————————————————————————————————— Пункти Проміжні Пункти Пункти за відправлення пункти призначення межами Монголії ————————————————————————————————————————————————————————————— Київ Улаанбаатар
будуть будуть
визначені визначені
пізніше пізніше —————————————————————————————————————————————————————————————
2. Авіапідприємство, призначене Урядом Монголії, має право на
регулярну експлуатацію договірних авіаліній по наступних
маршрутах: ————————————————————————————————————————————————————————————— Пункти Проміжні Пункти Пункти за відправлення пункти призначення межами Монголії ————————————————————————————————————————————————————————————— Улаанбаатар Київ
будуть будуть
визначені визначені
пізніше пізніше —————————————————————————————————————————————————————————————
3. Кожне призначене авіапідприємство може за своїм розсудом
опустити будь-які проміжні пункти на договірних лініях.
4. Чартерні, додаткові та спеціальні рейси можуть
віконуватися за попередньою заявкою призначеного авіапідприємства.
Ця заявка повинна бути подана не пізніше ніж за 72 години до
відправлення повітряного судна, не враховуючи вихідних і святкових
днів.вгору