Документ 499-74-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2017, підстава - 1066-2016-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 1974 року N 499
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1066 ( 1066-2016-п ) від 23.11.2016 }
Про матеріальну відповідальність автотранспортних
підприємств, вантажовідправників і вантажоодержувачів за
неналежне використання контейнерів, що належать
Міністерству автомобільного транспорту УРСР,
при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом
(назву змінено згідно з постановою
РМ УРСР N 351 від 02.07.81 р.)
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 2 липня 1981 року N 351,

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21 серпня
1974 р. N 650 Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити таку матеріальну відповідальність
автотранспортних підприємств, вантажовідправників і
вантажоодержувачів за неналежне використання контейнерів, що
належать Міністерству автомобільного транспорту УРСР, при
перевезеннях вантажів автомобільним транспортом:
(абзац 1 пункту 1 змінено згідно з
постановою РМ УРСР N 351 від 02.07.81 р.) а) за неподачу автотранспортним підприємством або
організацією контейнерів для виконання місячного плану перевезень
або прийнятого разового замовлення, за невикористання
вантажовідправником поданих контейнерів або за відмовлення від
передбачених місячним планом або разовим замовленням контейнерів
винна сторона сплачує штраф у розмірі: 30 карбованців за контейнер масою брутто 30 тонн, 20 карбованців за контейнер масою брутто 20 тонн, 10 карбованців за контейнер масою брутто 10 тонн, 5 карбованців за контейнер масою брутто 5 тонн, 3 карбованці за контейнер масою брутто 3 тонни, 1 карбованець 50 копійок за контейнер масою брутто менше 3
тонн; б) за затримку контейнерів понад встановлені строки
вантажовідправник і вантажоодержувач сплачують штраф у розмірі: 90 копійок за годину за контейнер масою брутто 30 тонн, 60 копійок за годину за контейнер масою брутто 20 тонн, 30 копійок за годину за контейнер масою брутто 10 тонн, 20 копійок за годину за контейнер масою брутто 5 тонн, 10 копійок за годину за контейнер масою брутто 3 тонни, 5 копійок за годину за контейнер масою брутто менше 3 тонн; в) за недовантаження контейнерів масою брутто 10, 20 і 30
тонн до технічної норми або повної вантажопідйомності (місткості)
вантажовідправник сплачує штраф у розмірі, що передбачається в
єдиних тарифах на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Штраф за недовантаження не стягується, якщо вантажовідправник
зробив довантаження контейнера. 2. Затвердити зміни Статуту автомобільного транспорту
Української РСР затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
27 червня 1969 р. N 401 ( 401-69-п ) (ЗП УРСР 1969 р. N 7,
ст.88), що додаються. 3. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1975 року.

Голова Ради Міністрів Української РСР О.Ляшко
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко
м. Київ, 28 жовтня 1974 року,
N 499
Затверджені
постановою Ради Міністрів
Української РСР
від 28 жовтня 1974 року
N 499
ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту автомобільного транспорту
Української РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів
УРСР від 27 червня 1969 року N 401 ( 401-69-п )
1. Абзац третій статті 114 Статуту викласти в такій редакції: "За затримку контейнерів понад встановлені строки
автотранспортні підприємства і організації, залізниці і
пароплавства сплачують штраф за кожну добу затримки контейнера
масою брутто більше 5 тонн у розмірі 2 карбованців, масою брутто 5
тонн і менше у розмірі 30 копійок". 2. Доповнити Статут статтями 128-1 і 145-1 такого змісту: "128-1. За неподачу автотранспортним підприємством або
організацією контейнерів для виконання місячного плану перевезень
або прийнятого разового замовлення, за невикористання
вантажовідправником поданих контейнерів або за відмовлення від
передбачених місячним планом або разовим замовленням контейнерів
винна сторона сплачує штраф у розмірі: 30 карбованців за контейнер масою брутто 30 тонн, 20 карбованців за контейнер масою брутто 20 тонн, 10 карбованців за контейнер масою брутто 10 тонн, 5 карбованців за контейнер масою брутто 5 тонн, 3 карбованці за контейнер масою брутто 3 тонни, 1 карбованець 50 копійок за контейнер масою брутто менше 3
тонн". "145-1. За недовантаження контейнерів масою брутто 10, 20 і
30 тонн до технічної норми або повної вантажопідйомності
(місткості) вантажовідправник сплачує штраф у розмірі, що
передбачається в єдиних тарифах на перевезення вантажів
автомобільним транспортом. Штраф за недовантаження не стягується,
якщо вантажовідправник зробив довантаження контейнера". 3. Абзац перший статті 143 Статуту викласти в такій редакції: "143. За затримку контейнерів понад встановлені норми
підприємства, організації і установи - вантажовідправники і
вантажоодержувачі сплачують штраф у розмірі: 90 копійок за годину за контейнер масою брутто 30 тонн, 60 копійок за годину за контейнер масою брутто 20 тонн, 30 копійок за годину за контейнер масою брутто 10 тонн, 20 копійок за годину за контейнер масою брутто 5 тонн, 10 копійок за годину за контейнер масою брутто 3 тонни, 5 копійок за годину за контейнер масою брутто менше 3 тони".вгору