Документ 500-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 500
Київ
Про внесення змін
до Положення про Почесну грамоту
Кабінету Міністрів України та Положення
про Комісію з розгляду питань нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів
України та Положення про Комісію з розгляду питань нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 728
( 728-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2138;
2010 р., N 26, ст. 1035, N 78, ст. 2758), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 500
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення
про Почесну грамоту Кабінету Міністрів
України та Положення про Комісію з розгляду
питань нагородження Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України ( 728-2008-п )

1. У Положенні про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
( 728-2008-п ):
1) абзац перший пункту 6 замінити абзацами такого змісту:
"6. Подання про нагородження Почесною грамотою:
народних депутатів України - підписує Голова Верховної Ради
України;
працівників Апарату Верховної Ради України - підписує
керівник Апарату Верховної Ради України;
працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України -
підписує Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України;
працівників Адміністрації Президента України - підписує Глава
Адміністрації Президента України.".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами шостим - восьмим;
2) у пункті 8 слова "Міністра Кабінету Міністрів України"
замінити словами "Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів
України";
3) у пункті 11 слова "Управління кадрового забезпечення та
персоналу" замінити словами "Департамент кадрового забезпечення".
2. У Положенні про Комісію з розгляду питань нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України ( 728-2008-п ):
1) в абзаці першому пункту 5 слова "Міністр Кабінету
Міністрів України" замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр
України";
2) у пункті 8 слова "Управління кадрового забезпечення та
персоналу" замінити словами "Департамент кадрового забезпечення".вгору