Документ 503-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.02.2018, підстава - 1103-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 503
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 619 від 18.08.2017
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про  основні  засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1137 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3404).

3. Службі безпеки привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 503

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі - спеціальні технічні засоби), є:

обсяг робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

наявність фактів порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності  посадових осіб суб’єкта господарювання за незаконний обіг спеціальних технічних засобів;

тривалість провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, загальний обсяг яких за календарний рік, що передує плановому, становить більше 40 одиниць;

провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею;

протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

мають факти притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за незаконний обіг спеціальних технічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, до трьох років.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, загальний обсяг якої за календарний рік, що передує плановому, становить до 40 одиниць;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, від трьох до п’яти років.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

протягом календарного року, що передує плановому, фактично не виконували роботи з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, більше п’яти років;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів.

6. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються Службою безпеки з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 619 від 18.08.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}вгору