Документ 503/95, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення додержання законодавства
у зв'язку з порушенням Закону України "Про державну
владу і місцеве самоврядування в Україні" при увільненні
з посади Генерального прокурора України В.Дацюка

Постановою Верховної Ради України від 21 червня 1995 року
N 236 ( 236/95-ВР ) "Про підсумки роботи спеціальної депутатської
слідчої комісії Верховної Ради України по перевірці діяльності
Генеральної прокуратури України" ДАЦЮК Владислав Володимирович
увільнений з посади Генерального прокурора України. Ця Постанова Верховної Ради України суперечить статті 44
Закону України "Про державну владу і місцеве самоврядування в
Україні", відповідно до якої Генеральний прокурор України
призначається на посаду і увільняється з посади Верховною Радою
України лише за поданням Президента України, і водночас є
порушенням розділу IV Конституційного Договору ( 1к/95-ВР ) між
Президентом України та Верховною Радою України, згідно з яким
Верховна Рада України зобов'язалась суворо додержувати положень
Конституційного Договору і діяти у повній відповідності до нього. У зв'язку з цим Президентом України 22 червня 1995 року
Верховній Раді України було направлено лист з пропозицією
скасувати зазначену Постанову як таку, що прийнята з порушенням
Конституційного Договору, та надіслати необхідні матеріали
Президентові України для вивчення і прийняття рішення, яке б
відповідало законодавству. За час, що минув, Верховна Рада України не прийняла до
розгляду питання щодо Постанови Верховної Ради України, якою
увільнено з посади Генерального прокурора України В.Дацюка. Виходячи з цього та зважаючи на те, що Верховною Радою
України увільнення з посади Генерального прокурора України
В.Дацюка з порушенням чинного законодавства певною мірою
дезорганізувало роботу органів прокуратури, про що свідчать
численні звернення до Президента України прокурорів областей,
районів та колективів прокурорських працівників, а це в умовах
надзвичайно складної криміногенної ситуації в державі може
призвести до вкрай негативних наслідків, та відповідно до пункту 1
статті 24 Закону України "Про державну владу і місцеве
самоврядування в Україні" ( 1к/95-ВР ), згідно з яким Президент
України є гарантом додержання Конституції і законів України,
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтвердити повноваження Генерального прокурора України
Дацюка Владислава Володимировича. В.Дацюку продовжувати виконувати обов'язки Генерального
прокурора України до вирішення в установленому законодавством
порядку питання щодо Генерального прокурора України. У зв'язку з цим заступникові Генерального прокурора України
В.П.Мельнику припинити виконання обов'язків Генерального прокурора
України. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 1 липня 1995 року
N 503/95вгору