Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 639
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011508
Документ 508-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 508
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 639

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 684; 2004 р., N 49, ст. 3207) зміни,
що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 508
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 р.
N 639 ( 639-98-п )

1. У вступній частині постанови слова і цифри "підпункту
7.11.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) замінити словами і цифрами "пункту
157.10 статті 157 Податкового кодексу України ( 2755-17 )".
2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними
установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів,
затвердженому зазначеною постановою ( 639-98-п ):
1) пункт 1 доповнити підпунктами 19 і 20 такого змісту:
"19) проведення семінарів з питань архівної справи;
20) надання документів та мікрофотокопій у тимчасове
користування поза архівною установою.";
2) у пункті 2:
підпункт 11 після слів "нестачу документів," доповнити
словами "про непоправні пошкодження архівних документів,";
підпункти 12 і 16 викласти в такій редакції:
"12) розроблення переліків документів із зазначенням строків
їх зберігання; типових, примірних та індивідуальних номенклатурних
справ; інструкцій з діловодства;";
"16) надання методичної допомоги з питань організації
архівної справи та діловодства на підприємствах, в установах та
організаціях;";
підпункт 17 виключити.вгору