Документ 511/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2010, підстава - 811/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 811/2010 ( 811/2010 ) від 12.08.2010 }
Про утворення апеляційних
господарських судів та затвердження
мережі господарських судів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 499/2002 ( 499/2002 ) від 30.05.2002
N 552/2003 ( 552/2003 ) від 25.06.2003
N 91/2004 ( 91/2004 ) від 23.01.2004
N 633/2004 ( 633/2004 ) від 09.06.2004
N 633/2007 ( 633/2007 ) від 11.07.2007
N 1104/2009 ( 1104/2009 ) від 25.12.2009
N 178/2010 ( 178/2010 ) від 16.02.2010 }

Відповідно до пункту 23 статті 106, статті 125 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статті 5, 5-1 та статті 9-1 Закону України
"Про господарські суди" ( 1142-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити в системі господарських судів України такі
апеляційні господарські суди:
Дніпропетровський апеляційний господарський суд;
Донецький апеляційний господарський суд;
Київський апеляційний господарський суд;
Львівський апеляційний господарський суд;
Одеський апеляційний господарський суд;
Севастопольський апеляційний господарський суд;
Харківський апеляційний господарський суд.
2. Визначити території, на які поширюються повноваження
апеляційних господарських судів (додаток N 1).
3. Затвердити мережу та кількісний склад суддів господарських
судів України (додаток N 2).
Штатну чисельність інших працівників апеляційних
господарських судів затвердити у кількості 729 одиниць.
4. Кабінету Міністрів України вирішити питання фінансування
апеляційних господарських судів та визначити умови оплати праці їх
працівників.
5. Головам Дніпропетровської, Донецької, Львівської,
Одеської, Харківської обласних державних адміністрацій, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення апеляційних господарських
судів службовими приміщеннями.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 511/2001

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 11 липня 2001 року N 511/2001
(в редакції Указу
від 30 травня 2002 року N 499/2002 ( 499/2002 )

Території, на які поширюються повноваження
апеляційних господарських судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування апеляційного | Територія, на яку поширюються господарського суду | повноваження апеляційного | господарського суду ------------------------------------------------------------------
Дніпропетровський апеляційний Дніпропетровська, Кіровоградська
господарський суд області
Донецький апеляційний Донецька область
господарський суд
Житомирський апеляційний Вінницька, Житомирська,
господарський суд Хмельницька області
Запорізький апеляційний Запорізька, Херсонська області
господарський суд
Київський апеляційний Чернігівська область та
господарський суд місто Київ
Київський міжобласний Київська, Полтавська, Черкаська
апеляційний господарський суд області
Луганський апеляційний Луганська область
господарський суд
Львівський апеляційний Волинська, Закарпатська,
господарський суд Івано-Франківська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька області
Одеський апеляційний Миколаївська, Одеська області
господарський суд
Севастопольський апеляційний Автономна Республіка Крим,
господарський суд місто Севастополь
Харківський апеляційний Сумська, Харківська області.
господарський суд
( Додаток 1 в редакції Указу Президента N 499/2002 ( 499/2002 )
від 30.05.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 552/2003 ( 552/2003 ) від 25.06.2003 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 11 липня 2001 року N 511/2001
(в редакції Указу
від 30 травня 2002 року N 499/2002 ( 499/2002 )

Мережа та кількісний склад суддів
господарських судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування господарського суду | Кількість | Місцезнаходження | суддів | суду ------------------------------------------------------------------ Місцеві господарські суди
Господарський суд Автономної 34 м. Сімферополь
Республіки Крим
Господарський суд Вінницької 19 м. Вінниця
області
Господарський суд Волинської 17 м. Луцьк
області
Господарський суд 46 м. Дніпропетровськ
Дніпропетровської області
Господарський суд Донецької 52 м. Донецьк
області
Господарський суд Житомирської 20 м. Житомир
області
Господарський суд Закарпатської 17 м. Ужгород
області
Господарський суд Запорізької 31 м. Запоріжжя
області
Господарський суд 24 м. Івано-Франківськ
Івано-Франківської області
Господарський суд Київської 26 м. Київ
області
Господарський суд 16 м. Кіровоград
Кіровоградської області
Господарський суд Луганської 30 м. Луганськ
області
Господарський суд Львівської 36 м. Львів
області
Господарський суд Миколаївської 20 м. Миколаїв
області
Господарський суд Одеської 37 м. Одеса
області
Господарський суд Полтавської 22 м. Полтава
області
Господарський суд Рівненської 20 м. Рівне
області
Господарський суд Сумської 21 м. Суми
області
Господарський суд 18 м. Тернопіль
Тернопільської області
Господарський суд Харківської 45 м. Харків
області
Господарський суд Херсонської 18 м. Херсон
області
Господарський суд Хмельницької 22 м. Хмельницький
області
Господарський суд Черкаської 18 м. Черкаси
області
Господарський суд Чернівецької 16 м. Чернівці
області
Господарський суд Чернігівської 23 м. Чернігів
області
Господарський суд міста Києва 60 м. Київ
Господарський суд 15 м. Севастополь
міста Севастополя
Апеляційні господарські суди
Дніпропетровський апеляційний 36 м. Дніпропетровськ
господарський суд
Донецький апеляційний 36 м. Донецьк
господарський суд
Житомирський апеляційний 15 м. Житомир
господарський суд
Запорізький апеляційний 18 м. Запоріжжя
господарський суд
Київський апеляційний 60 м. Київ
господарський суд
Київський міжобласний 33 м. Київ
апеляційний господарський
суд
Луганський апеляційний 17 м. Луганськ
господарський суд
Львівський апеляційний 30 м. Львів
господарський суд
Одеський апеляційний 35 м. Одеса
господарський суд
Севастопольський апеляційний 27 м. Севастополь
господарський суд
Харківський апеляційний 40 м. Харків
господарський суд
Вищий господарський суд 105 м. Київ
України
Разом: 1175
{ Додаток 2 в редакції Указу Президента N 499/2002 ( 499/2002 )
від 30.05.2002; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 552/2003 ( 552/2003 ) від 25.06.2003, N 91/2004 ( 91/2004 ) від
23.01.2004, N 633/2004 ( 633/2004 ) від 09.06.2004, N 633/2007
( 633/2007 ) від 11.07.2007, N 1104/2009 ( 1104/2009 ) від
25.12.2009, N 178/2010 ( 178/2010 ) від 16.02.2010 }

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору