Документ 513-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2011, підстава - 1101-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2008 р. N 513
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1101 ( 1101-2011-п ) від 26.10.2011 }
Про внесення змін до переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами
та організаціями, що належать до сфери управління
Державного комітету по водному господарству,
на замовлення юридичних і фізичних осіб

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери
управління Державного комітету по водному господарству, на
замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1379
( 1379-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1611;
2000 р., N 37, ст. 1586; 2002 р., N 47, ст. 2131), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 513
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами
та організаціями, що належать до сфери управління
Державного комітету по водному господарству,
на замовлення юридичних і фізичних осіб ( 1379-99-п )

1. У розділі I:
1) у пункті 1 слова "та погодження лімітів на
водокористування" виключити;
2) у пункті 6:
абзац шостий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"обстеження підводних частин гідротехнічних споруд;
ведення обліку забору та використання води, здійснення
контролю за скиданням забруднюючих речовин у водні об'єкти, якістю
води у контрольних створах;
розроблення технологічних нормативів водокористування,
організації та ведення його первинного обліку;
підготовка проектів поліпшення екологічного стану водних
об'єктів відповідно до законодавства.";
3) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень,
поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання
показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини
природного походження, що використовується для виготовлення
будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них
радіонуклідів і солей важких металів.";
4) доповнити пункт 13 після слів "богарних земель" словами
"та для наповнення наливних водойм";
5) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Відведення зворотних вод.";
6) доповнити розділ пунктами 16-19 такого змісту:
"16. Обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин.
17. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних
системах.
18. Технічне обслуговування комплексу гідротехнічних споруд.
19. Паспортизація водогосподарських об'єктів.".
2. У розділі II:
1) доповнити пункт 1 після слів "Послуги з ремонту" словами
"насосно-силового устатковання,";
2) доповнити пункт 2 після слова "вантажів" словами ",
вантажно-розвантажувальні роботи";
3) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Виробництво, переробка і реалізація рослинницької та
тваринницької продукції, деревини; промисловий вилов риби та її
реалізація; організація спортивного і любительського рибальства;
послуги, пов'язані з виконанням сільськогосподарських робіт.";
4) у пункті 9 слова "відомчих" виключити;
5) доповнити розділ пунктами 11-15 такого змісту:
"11. Послуги з виконання земляних робіт.
12. Послуги з виготовлення і реалізації виробів з бетону,
металу, деревини, інших матеріалів для огорож, тротуарів, стінових
конструкцій, упорядження територій.
13. Послуги з виконання проектних, ремонтно-будівельних,
протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів,
прокладання, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних
мереж, систем електро- та теплопостачання.
14. Послуги із зберігання матеріальних цінностей на складах.
15. Виконання робіт із землеустрою та оцінки земель водного
фонду; з монтажу і налагодження насосно-силового устатковання та
проведення енергетичного аудиту.".вгору