Документ 52а-01, поточна редакція — Затвердження від 30.08.1946, підстава - 61а-01

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів
Української РСР на Міністерства Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1947, N 5-6, стор. 52 )
( Указ затверджено Законом від 30.08.46 ( 61а-01 )

На підставі Закону, прийнятого Верховною Радою СРСР
15 березня 1946 року "Про перетворення Ради Народних Комісарів
СРСР на Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних і
автономних республік - на Ради Міністрів союзних і автономних
республік", перетворити Раду Народних Комісарів Української РСР на
Раду Міністрів Української РСР і Народні Комісаріати Української
РСР на Міністерства Української РСР.
У відповідності з цим надалі іменувати Голову Ради Народних
Комісарів Української РСР - Головою Ради Міністрів Української
РСР, заступників Голови Ради Народних Комісарів Української РСР -
заступниками Голови Ради Міністрів Української РСР і Народних
Комісарів Української РСР - Міністрами Української РСР.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР М.Гречуха
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР О.Межжерін
м. Київ, 25 березня 1946 р.вгору