Документ 521-VI, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки книговидавничої справи
в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.20 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац перший пункту "о" частини першої статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143;
2004 р., N 14, ст. 195; 2006 р., N 19-20, ст. 163) викласти в
такій редакції:
"до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні і
ввозяться на митну територію України для використання у видавничій
діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка
виробляється в Україні, та мають згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) такі коди:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | | | згідно з | Опис товару | | УКТ ЗЕД | | | ( 2371б-14, | | | 2371г-14 ) | | |--------------+-------------------------------------------------| |3211 00 00 |Готові сикативи | |--------------+-------------------------------------------------| |3212 90 31 00,|Тільки пігменти (включаючи металеві порошки та | |3212 90 38 00 |пластівці диспергованих у неводному середовищі | | |у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, | | |які використовують для виробництва друкарських | | |фарб (включаючи емалі), крім тих, що на основі | | |алюмінієвого порошку | |--------------+-------------------------------------------------| |3215 11 00 00 |Фарба друкарська чорна | |--------------+-------------------------------------------------| |3215 19 00 00 |Фарба друкарська, крім чорної | |--------------+-------------------------------------------------| |3505 10 50 00,|Модифіковані крохмалі, які використовуються в | |3505 10 90 00 |паперовій промисловості | |--------------+-------------------------------------------------| |3701 30 00 00 |Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на | | |них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та | | |пластини, фотополімеризаційно придатні для | | |виготовлення друкарських форм у поліграфії, | | |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; | | |пластини (магнієві) із нанесеним на них | | |сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для | | |виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, | | |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; | | |фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення | | |фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку | | |яких перевищує 255 мм | |--------------+-------------------------------------------------| |3702 42 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки | | |більш як 200 м | |--------------+-------------------------------------------------| |3702 43 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки | | |не більш як 200 м | |--------------+-------------------------------------------------| |3702 44 00 90 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не | | |більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м | |--------------+-------------------------------------------------| |3907 50 00 00 |Смоли алкідні | |--------------+-------------------------------------------------| |4008 21 90 00 |Офсетні гумові пластини із непористої гуми, | | |крім покриття для підлог і матів | |--------------+-------------------------------------------------| |4703 21 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім | | |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з | | |хвойних порід | |--------------+-------------------------------------------------| |4703 29 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім | | |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з | | |листяних порід | |--------------+-------------------------------------------------| |4704 21 00 00 |Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних | | |сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних | | |порід | |--------------+-------------------------------------------------| |4707 90 10 00 |Несортовані відходи паперу і картону та | | |макулатура | |--------------+-------------------------------------------------| |4707 90 90 00 |Відсортовані відходи паперу і картону та | | |макулатура | |--------------+-------------------------------------------------| |5901 10 00 00 |Тільки текстильні матеріали, які | | |використовуються для виготовлення книжкових | | |палітурок | |--------------+-------------------------------------------------| |8439 10 00 00,|Обладнання для виробництва паперової маси з | |8439 20 00 00,|волокнистих целюлозних матеріалів або для | |8439 30 00 00 |виробництва чи обробки паперу або картону | |--------------+-------------------------------------------------| |8440 10 00 00 |Обладнання для оправлення, включаючи | | |брошурувальні машини | |--------------+-------------------------------------------------| |8441 10 00 00 |Інше обладнання для виробництва товарів з | | |паперової маси, паперу або картону, включаючи | | |різальні машини будь-якого типу | |--------------+-------------------------------------------------| |8443 11 00 00,|Машини для офсетного друку та обладнання і | |8443 19 10 00,|частини до них, крім товарної позиції | |8443 19 31 00,|8443 90 05 00 | |8443 19 35 00,| | |8443 19 39 00,| | |8443 19 90 00,| | |8443 60 00 00,| | |8443 90 10 00,| | |8443 90 80 00 | |" ------------------------------------------------------------------

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. В абзаці першому підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493) цифри "2009" замінити цифрами
"2015".
4. У Законі України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):
у статті 4:
після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";
слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити;
у частині четвертій статті 10 слова "Законом України "Про
підприємництво" замінити словами "Господарським кодексом України
( 436-15 )".
5. У статті 6 Закону України "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493):
після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";
слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 521-VIвгору