Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Нідерланди; Міжнародний документ від 07.09.1993
Документ 528_007, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743

               Угода 
між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів
про повітряне сполучення

{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 07.09.1993 Дата набуття чинності: 01.08.1994
Уряд України та Уряд Королівства Нідерландів, надалі
іменовані "Договірні Сторони", БУДУЧИ учасниками Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ); БАЖАЮЧИ зробити внесок у розвиток міжнародної цивільної
авіації; БАЖАЮЧИ укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між та за межами їх відповідних територій, ПОГОДИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Визначення
У цій Угоді та Додатку до неї, якщо контекст не припускає
інше: a. термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чікаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ), та включає будь-який Додаток, прийнятий згідно
із Статтею 90 цієї Конвенції, та будь-яку поправку до Додатків або
Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94 за умови, що ці Додатки та
поправки визнаються обома Договірними Сторонами або ратифіковані
ними; b. термін "авіаційні влади" означає: для України Міністерство транспорту України; для Королівства Нідерландів Міністра транспорту, громадських
робіт та водного господарства; або в кожному випадку будь-яку особу чи орган, які
уповноважені здійснювати будь-які функції, що зараз виконуються
згаданим Міністром або Міністерством; c. термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначено та отримало дозвіл відповідно до
Статті 3 цієї Угоди; d. термін "територія" щодо держави має значення відповідно до
статті 2 Конвенції ( 995_038 ); e. терміни "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення" та "зупинка з некомерційними цілями" мають значення,
викладені в Статті 96 Конвенції ( 995_038 ); f. терміни "договірна лінія" та "встановлений маршрут"
означають міжнародне повітряне сполучення згідно зі Статтею 2 цієї
Угоди та маршрут, зазначений у відповідній частині Додатка до цієї
Угоди, відповідно; g. термін "запаси" означає споживчі вироби для використання
або продажу на борту повітряного судна протягом рейсу, включаючи
обладнання та матеріали, необхідні для виконання польоту; h. термін "Угода" означає цю Угоду, Додаток, складений з
метою застосування до неї, та будь-які поправки до Угоди або
Додатку; i. термін "тариф" означає будь-яку суму, яка призначена чи
повинна бути призначена авіапідприємствами безпосередньо або через
своїх агентів будь-якій фізичній або юридичній особі за
перевезення пасажирів (та їх багажу) та вантажу (за винятком
пошти) повітряним транспортом, включаючи: I. умови, які регулюють придатність та застосування тарифу,
та II. збори та умови за будь-які послуги, додаткові до такого
перевезення, які надаються авіапідприємствами; j. термін "комп'ютерна система бронювання" (КСБ) означає
автоматизовану систему, яка вміщує інформацію щодо розкладів
авіапідприємств, пасажиромісткості, тарифів та супутніх послуг, та
за допомогою якої може бути зроблено бронювання та/або можуть бути
виписані квитки, та яка робить деякі або всі ці можливості
доступними для туристичних агентів.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні, за
винятком визначених іншим чином у Додатку, такі права для
здійснення міжнародного повітряного перевезення призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони: a. право здійснювати політ через свою територію без посадки; b. право здійснювати зупинки на своїй території з
некомерційними цілями; та c. під час експлуатації договірної лінії за встановленим
маршрутом право здійснювати зупинки на своїй території з метою
навантаження та вивантаження міжнародного комерційного
завантаження у вигляді пасажирів, вантажу та пошти окремо чи
комбіновано. 2. Вказане в пункті 1 цієї Статті не буде вважатися за
надання права авіапідприємству однієї Договірної Сторони
здійснювати перевезення між пунктами на території іншої Договірної
Сторони.
Стаття 3
Призначення та отримання дозволу
1. Кожна Договірна Сторона буде мати право, письмово
повідомивши по дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону,
призначити авіапідприємство, яке буде здійснювати повітряне
сполучення по маршрутах, встановлених у Додатку, та замінити іншим
авіапідприємством раніш призначене авіапідприємство. 2. Після одержання такого повідомлення кожна Договірна
Сторона без затримки надасть авіапідприємству, призначеному таким
чином іншою Договірною Стороною, відповідні дозволи на виконання
польотів згідно з положеннями цієї Статті. 3. Після одержання дозволу на виконання польотів, вказаного в
пункті 2 цієї Статті, призначене авіапідприємство може в будь-який
час почати експлуатувати договірні лінії частково чи повністю за
умови, що це відповідає вимогам цієї Угоди, і що тарифи на таких
лініях встановлені відповідно до положень Статті 5 цієї Угоди. 4. Кожна Договірна Сторона буде мати право відмовити в
наданні дозволу, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або надати
цей дозвіл за умов, котрі може вважати за необхідне висунути при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, визначеними в
Статті 2 цієї Угоди, якщо вона не має задовільних доказів того, що
переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка його призначає,
або її громадянам, чи їм обом.
Стаття 4
Скасування та припинення дозволу
1. Авіаційні влади кожної Договірної Сторони будуть мати
право відмовити у дозволах, зазначених у Статті 3,
авіапідприємству, призначеному іншою Договірною Стороною,
скасувати чи припинити такі дозволи або встановити умови: a. у разі, якщо таке авіапідприємство неспроможне надати
авіаційним владам цієї Договірної Сторони доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, які
звичайно і обгрунтовано застосовуються цими владами відповідно до
Конвенції ( 995_038 ); b. у разі неможливості додержання таким авіапідприємством
законів та правил цієї Договірної Сторони; c. у разі, якщо воно не має задовільних доказів того, що
переважне володіння та фактичний контроль над авіапідприємством
належать Договірній Стороні, яка його призначає, чи її громадянам;
та d. у разі, якщо авіапідприємство іншим чином не в змозі діяти
відповідно до умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайна дія не є суттєвою для запобігання подальшим
порушенням законів і правил, зазначених вище, права, перелічені в
пункті 1 цієї Статті, будуть використані тільки після консультацій
з авіаційними владами іншої Договірної Сторони. Якщо інакше не
погоджено Договірними Сторонами, такі консультації розпочнуться
протягом шістдесяти (60) днів від дати одержання запиту.
Стаття 5
Тарифи
1. Тарифи, що встановлені призначеними авіапідприємствами
Договірних Сторін за перевезення між їх територіями, повинні бути
затверджені авіаційними владами обох Договірних Сторін та
встановлені на обгрунтованих рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток
та тарифи інших авіапідприємств для будь-якої дільниці
встановленого маршруту. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, будуть погоджені призначеними авіапідприємствами з
використанням процедур Міжнародної асоціації авіаційного
транспорту по встановленню тарифів. Коли це неможливо, тарифи
повинні бути погоджені між призначеними авіапідприємствами. У
будь-якому випадку тарифи підлягатимуть затвердженню авіаційними
владами Договірних Сторін. 3. Усі погоджені таким чином тарифи повинні подаватися для
затвердження авіаційним владам обох Договірних Сторін, щонайменше,
за шістдесят (60) днів до пропонованої дати їх введення за
винятком, коли згадані влади погоджуються скоротити цей період в
особливих випадках. 4. Затвердження тарифів може бути прискорено; або, якщо жодні
з авіаційних влад не виказали незгоди протягом тридцяти (30) днів
від дати подання відповідно до пункту 3 цієї Статті, тарифи
вважатимуться затвердженими. У випадку, якщо період для подання
скорочено, як передбачено у пункті 3, авіаційні влади можуть
домовитись, що період, протягом якого будь-яка незгода повинна
бути повідомлена, буде скорочено відповідно. 5. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 2
цієї Статті, або якщо протягом періоду, застосовуваного відповідно
до пункту 4 цієї Статті, одні авіаційні влади надішлють іншим
авіаційним владам повідомлення про свою незгоду з будь-яким
тарифом, погодженим відповідно до положень пункту 2 цієї Статті,
авіаційні влади двох Договірних Сторін намагатимуться встановити
тариф за взаємною згодою. 6. Якщо авіаційні влади не можуть погодитися з тарифом,
поданим їм згідно з пунктом 3 цієї Статті, або з встановленням
тарифу згідно з пунктом 5 цієї Статті, спір буде врегульований
відповідно до положень Статті 17 цієї Угоди. 7. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї Статті,
залишатимуться в силі доти, доки нові тарифи не будуть
встановлені. 8. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін не
можуть встановлювати тарифи, що різняться з тими, котрі
затверджені відповідно до положень цієї Статті.
Стаття 6
Комерційна діяльність
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
дозволено: a. засновувати на території іншої Договірної Сторони
представництва для сприяння повітряним перевезенням та продажу
авіаквитків, а також встановлювати інші засоби обслуговування,
необхідні для забезпечення повітряного перевезення; b. здійснювати продаж повітряних перевезень на території
іншої Договірної Сторони безпосередньо та, за розсудом
авіапідприємства, через своїх агентів. 2. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
буде дозволено вводити та утримувати на території іншої Договірної
Сторони свій управлінський, комерційний, оперативний та технічний
персонал, оскільки це може бути необхідним для забезпечення
повітряних перевезень. 3. Ці потреби в персоналі можуть, за розсудом призначеного
авіапідприємства, бути задовільнені за рахунок свого власного
персоналу або шляхом використання послуг будь-якої іншої
організації, компанії або авіапідприємства, що діють на території
іншої Договірної Сторони та уповноважені надавати такі послуги на
території цієї Договірної Сторони. 4. Вищезазначена діяльність повинна проводитись згідно з
законами та правилами іншої Договірної Сторони.
Стаття 7
Справедлива конкуренція
1. Повинні бути надані справедливі та рівні можливості
призначеним авіапідприємствам обох Сторін брати участь у
міжнародних повітряних перевезеннях, на які поширюються положення
цієї Угоди. 2. Кожна Сторона повинна вживати всіх відповідних заходів у
межах своєї юрисдикції для запобігання всім формам дискримінації
або несумлінним конкурентним діям, які згубно впливають на
конкурентоспроможність призначених авіапідприємств(а) іншої
Сторони.
Стаття 8
Розклад
1. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
подаватиме для затвердження авіаційним владам іншої Договірної
Сторони за 45 днів розклад своїх передбачених рейсів, складений
відповідно до Додатку. 2. Запити щодо дозволу на виконання додаткових рейсів можуть
бути подані призначеним авіапідприємством авіаційним владам іншої
Договірної Сторони для отримання згоди.
Стаття 9
Податки, мита та збори
1. Повітряне судно призначеного авіапідприємства будь-якої
Договірної Сторони, яке здійснює міжнародні повітряні сполучення,
а також його комплектне обладнання, запасні частини, запаси палива
і мастильних матеріалів, запаси повітряного судна (включаючи
продукти харчування, напої та тютюнові вироби) на борту, а також
рекламні та сприяючі матеріали, що зберігаються на борту такого
повітряного судна, будуть звільнені від усіх мит, зборів за огляд
та подібних державних або місцевих мит та зборів після прибуття на
територію Договірної Сторони за умови, що таке обладнання та
запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу
в зворотньому напрямку. 2. До комплектного обладнання, запасних частин, запасів
палива та мастильних матеріалів та бортових запасів, ввезених на
територію однієї Договірної Сторони призначеним авіапідприємством
іншої Договірної Сторони чи від його імені або взятих на борт
повітряних суден, що експлуатуються призначеним авіапідприємством,
та призначених виключно для використання на борту повітряних суден
під час здійснення міжнародних сполучень, жодні мита або збори,
включаючи митні та збори за огляд, які стягуються на території
першої Договірної Сторони, не будуть застосовуватись навіть тоді,
коли ці запаси використані на дільницях польоту, виконаного над
територією Договірної Сторони, де вони були взяті на борт. До предметів, зазначених вище, може бути висунута вимога
зберігання їх під митним наглядом та контролем. Положення цього пункту не можуть бути витлумачені так, що
Договірна Сторона зобов'язана відшкодувати митні збори, котрі вже
стягувались із зазначених вище предметів. 3. Комплектне бортове обладнання, запасні частини, запаси
палива і мастильних матеріалів та бортові запаси, що знаходяться
на борту повітряних суден будь-якої Договірної Сторони, можуть
бути вивантажені на території іншої Договірної Сторони тільки за
згодою митних служб цієї Сторони, які можуть вимагати, щоб ці
матеріали були розміщені під їх наглядом доти, доки вони не будуть
вивезені або не одержать іншого призначення відповідно до митних
правил.
Стаття 10
Подвійне оподаткування
1. Доход та прибутки від експлуатації повітряних суден у
міжнародних перевезеннях будуть оподатковуватися тільки в державі,
в якій знаходиться місце фактичного управління підприємством. 2. Основні засоби, представлені повітряними суднами, які
зайняті в міжнародних перевезеннях, та рухомим майном, яке
використовується під час експлуатації таких повітряних суден,
будуть оподатковуватись тільки в державі, в якій знаходиться місце
фактичного управління підприємством.
Стаття 11
Переказ коштів
1. Авіапідприємства Договірних Сторін будуть вільно продавати
авіатранспортні перевезення на територіях обох Договірних Сторін,
безпосередньо або через агента в будь-якій валюті. 2. Авіапідприємства Договірних Сторін з дотриманням
відповідних законів та правил Договірних Сторін будуть вільно
переказувати з території продажу авіаперевезень на свою територію
надлишок, отриманий на території продажу в результаті перевищення
доходів над видатками. У такий переказ включатимуться отримані
безпосередньо або через агентів доходи від продажу
авіатранспортних перевезень та допоміжних чи додаткових послуг, а
також звичайний комерційний процент, отриманий від таких доходів,
поки вони зберігаються в банку в очікуванні переказу. 3. Авіапідприємства Договірних Сторін повинні згідно із
застосованими законами та правилами Договірних Сторін протягом 30
днів від дати запиту одержати згоду на такий переказ у вільно
конвертованій валюті за офіційним курсом обміну місцевої валюти,
що діє на день продажу. Авіапідприємства Договірних Сторін будуть вільно здійснювати
цей переказ після одержання згоди.
Стаття 12
Застосування законів, правил та процедур
1. Закони, правила та процедури будь-якої Договірної Сторони
щодо допуску на або відправлення з її території повітряних суден,
зайнятих у міжнародних повітряних сполученнях, або експлуатації та
навігації таких повітряних суден будуть дотримуватися призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони з моменту входу на і до
моменту виходу з вказаної території. 2. Закони, правила та процедури будь-якої Договірної Сторони
щодо імміграції, паспортів та інших затверджених документів,
необхідних при перевезенні, в'їзду, огляду, митниці та карантину
будуть дотримуватися екіпажами, пасажирами і поширюватися на
вантаж та пошту, що перевозяться повітряними суднами призначеного
авіапідприємства іншої Договірної Сторони з моменту прибуття на і
до моменту відправлення з території вказаної Договірної Сторони. 3. Пасажири, багаж і вантаж прямого транзиту через територію
будь-якої Договірної Сторони, та які не залишають зони аеропорту,
призначеної для таких цілей, будуть підлягати тільки спрощеному
контролю, окрім заходів по забезпеченню безпеки та запобіганню
насильству та повітряному піратству. Багаж та вантаж прямого
транзиту звільнятимуться від митних зборів та інших подібних
податків. 4. Мита та збори, стягуванні на території будь-якої
Договірної Сторони з авіапідприємства іншої Договірної Сторони за
користування аеропортами та іншим авіаційним обладнанням на
території першої Сторони, не будуть вищі ніж ті, що стягуються з
будь-якого іншого авіапідприємства, яке користується подібними
послугами. 5. Жодна з Договірних Сторін не надаватиме переваги
будь-якому іншому авіапідприємству в порівнянні з призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони в застосуванні своїх
митних, імміграційних, карантинних та подібних правил; або щодо
користування аеропортами, авіатрасами і засобами управління
повітряним рухом та обладнанням, які знаходяться під її контролем.
Стаття 13
Визнання посвідчень та свідоцтв
Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними
Договірною Стороною та строк дії яких не вичерпаний,
визнаватимуться дійсними іншою Договірною Стороною з метою
експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах за умови,
що такі посвідчення або свідоцтва були видані чи були визнані
дійсними відповідно до стандартів, встановлених згідно з
Конвенцією ( 995_038 ). Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовитись визнати
дійсними посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, видані її
власним громадянам іншою Договірною Стороною.
Стаття 14
Безпека
1. Договірні Сторони погоджуються надавати одна одній
допомогу, необхідну з точки зору запобігання незаконному
захопленню повітряного судна та іншим протиправним діям проти
безпеки повітряного судна, авіапасажирів та екіпажів, аеропортів
та аеронавігаційних засобів і будь-якій іншій загрозі безпеці
цивільної авіації. 2. Кожна Договірна Сторона погоджується додержуватись
недискримінаційних та загальнозастосовуваних положень з авіаційної
безпеки, що вимагаються іншою Договірною Стороною для входу на
територію іншої Договірної Сторони, та вживати адекватних заходів
щодо огляду пасажирів та їх поклажі. Кожна Договірна Сторона також
доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної Сторони
щодо застосування спеціальних заходів з безпеки стосовно її
повітряних суден або пасажирів у відповідь на конкретну загрозу. 3. Сторони у своїх відносинах діятимуть відповідно до
положень з авіаційної безпеки, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації. Якщо Договірна Сторона відхилиться
від додержання таких положень, інша Договірна Сторона може
запитати консультацій з цією Договірною Стороною. Якщо інакше не
погоджено Договірними Сторонами, такі консультації розпочнуться
протягом шістдесяти (60) днів від дати отримання такого запиту.
Неможливість досягнення задовільної згоди може створити підстави
для застосування Статті 17 цієї Угоди. 4. Договірні Сторони діятимуть відповідно до положень
Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту
повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року
( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), оскільки обидві
Договірні Сторони є учасниками цих Конвенцій. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних дій
проти безпеки таких повітряних суден, аеропортів або
аеронавігаційних засобів Договірні Сторони допомагатимуть одна
одній шляхом полегшення зв'язку для швидкого та безпечного
усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 15
Комп'ютерні системи бронювання
1. Договірні Сторони погоджуються, що: a) інтерес споживачів авіатранспортних послуг повинен бути
захищений від будь-якого зловживання такою інформацією, включаючи
її перекручене подання; b) призначене авіапідприємство Договірної Сторони та агенти
авіапідприємства повинні мати необмежений і недискримінаційний
доступ до використання комп'ютерних систем бронювання на території
іншої Договірної Сторони. 2. Кожна Договірна Сторона гарантує вільний та непошкоджений
доступ на своїй території до КСБ, вибраної призначеним
авіапідприємством(ами) іншої Договірної Сторони як її головна
система. Жодна Договірна Сторона не буде на своїй території
встановлювати чи дозволяти встановлювати стосовно КСБ, вибраної
призначеним авіапідприємством(ами) іншої Договірної Сторони, більш
суворі вимоги ніж ті, які встановлені щодо КСБ свого власного
призначеного перевізника та котрі стосуються: a. функціонування та продажу послуг КСБ, включаючи
демонстрацію КСБ і правила щодо редагування, та b. доступу до КСБ та використання засобів зв'язку, вибору та
використання технічної апаратури і програмного забезпечення або
встановлення апаратури.
Стаття 16
Консультація та поправка
1. Діючі в дусі тісного співробітництва, авіаційні влади
Договірних Сторін будуть час від часу проводити взаємні
консультації з метою забезпечення запровадження та задовільного
дотримання положень цієї Угоди. 2. Кожна Договірна Сторона може запитати консультацій з метою
внесення змін до цієї Угоди або до її Додатку. Ці консультації
розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів від дати одержання
запиту іншою Договірною Стороною, якщо про інше не домовлено. Такі
консультації можуть проводитись безпосередньо або заочно. 3. Будь-яка зміна цієї Угоди, погоджена Договірними
Сторонами, набере чинності з дня, на який Договірні Сторони
проінформують одна одну письмово по дипломатичних каналах про
завершення своїх відповідних конституційних вимог. 4. Будь-яка зміна Додатку до цієї Угоди буде погоджена
письмово між авіаційними владами та набере чинності з дати, яка
визначається згаданими владами.
Стаття 17
Врегулювання спорів
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір
стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони
намагатимуться, в першу чергу, врегулювати його шляхом переговорів
між ними. 2. Якщо Договірні Сторони не в змозі досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, спір може на прохання будь-якої
Договірної Сторони бути переданий на розгляд до Арбітражу з трьох
арбітрів, по одному з яких призначає кожна Договірна Сторона, а
третього обирають ці два призначених арбітра за умови, що цей
третій арбітр не є громадянином будь-якої Договірної Сторони.
Кожна з Договірних Сторін призначить арбітра протягом шістдесяти
(60) днів з дати отримання будь-якою Договірною Стороною від іншої
Договірної Сторони дипломатичної ноти з проханням арбітражного
вирішення спору, а третій арбітр буде призначений протягом
наступних шістдесяти (60) днів. Якщо одна з Договірних Сторін не
в змозі призначити свого власного арбітра протягом шістдесяти (60)
днів, або якщо третій арбітр не призначений протягом вказаного
періоду, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації
може бути запрошений будь-якою зі Сторін призначити арбітра або
арбітрів. 3. Договірні Сторони зобов'язуються підкорятися будь-якому
рішенню, прийнятому згідно з пунктом 2 цієї Статті.
Стаття 18
Втрата чинності
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні письмове
повідомлення про своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке
повідомлення буде одночасно надіслано до Міжнародної організації
цивільної авіації. У такому випадку ця Угода втратить чинність
через дванадцять (12) місяців від дня, коли повідомлення було
одержано іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про
втрату чинності не відкликано за згодою до закінчення цього
строку. Якщо відсутнє підтвердження про одержання іншою Договірною
Стороною повідомлення, воно вважатиметься одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 19
Реєстрація в ІКАО
Ця Угода та будь-яка поправка до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
Застосовність багатосторонніх угод
1. Положення Конвенції ( 995_038 ) будуть застосовуватись до
цієї Угоди. 2. Якщо багатостороння угода, яка стосується будь-якого
питання щодо цієї Угоди, та до якої приєдналися обидві Сторони,
набирає чинності, відповідні положення такої угоди переважатимуть
відповідні положення цієї Угоди.
Стаття 21
Застосовність
Відносно Королівства Нідерландів ця Угода буде
застосовуватися тільки в межах європейської частини Королівства.
Стаття 22
Набраття чинності
Ця Угода набере чинності з першого дня другого місяця, що
наступає за датою, коли Договірні Сторони проінформують одна одну
письмово по дипломатичних каналах про виконання конституційних
формальностей, які вимагаються в її країнах.
НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО ті, які нижче підписалися, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
ВЧИНЕНО ______________ 199___ року у двох примірниках
українською, голландською та англійською мовами усі тексти
автентичні. У випадку будь-якої розбіжності тексту англійською
мовою буде надано перевагу.
За Уряд України За Уряд Королівства
Нідерландів
(підпис) (підпис)
Додаток
A. Авіапідприємству, призначеному Урядом Королівства
Нідерландів, буде доручено здійснювати регулярні повітряні
сполучення в обох напрямках за маршрутами, визначеними нижче.
Пункти відправлення: Пункти призначення: ------------------------------------------------------------------ Пункти в Нідерландах Пункти в Україні
B. Авіапідприємству, призначеному Урядом України, буде
доручено здійснювати регулярні повітряні сполучення в обох
напрямках за маршрутами, визначеними нижче.
Пункти відправлення: Пункти призначення: ------------------------------------------------------------------ Пункти в Україні Пункти в Нідерландах
C. Будь-які проміжні пункти та пункти за межами можуть
обслуговуватись призначеним авіапідприємством кожної Договірної
Сторони без використання прав п'ятої свободи руху. Можливе користування правами п'ятої свободи руху може бути
погоджено авіаційними владами двох Договірних Сторін.
Міжнародне приватне право, том 2
Двосторонні міжнародні
економічні договори України
Port-Royal, Київ, 2000вгору