Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.201653
Документ 53-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2016, підстава - 710-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2016 р. № 53
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 710 від 11.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2016 р. № 53

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) доповнити абзацами такого змісту:

“Крім того, особам, що забезпечують урядовим зв’язком Президента України та Прем’єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати, які пов’язані з виконанням службової діяльності:

на наймання приміщень (кімнат) для урядового зв’язку;

на оплату прокладання ресурсу телекомунікаційних мереж;

на оплату підключення та інсталяції виділених ліній Інтернету і їх тарифікації;

на придбання карток мобільного зв’язку місцевих мобільних операторів з доступом до Інтернету;

на придбання додаткових квитків для перевезення обладнання урядового зв’язку.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 81 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 12, ст. 449; 2015 р., № 53, ст. 1721):

абзац третій пункту 3 виключити;

підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

“2) відрядженням осіб, що здійснюють організаційне забезпечення офіційних і робочих візитів Прем’єр-міністра України за кордон, у тому числі витрати на оплату телефонних карток мобільного зв’язку, телекомунікаційних послуг, транспортних послуг, наймання приміщень (кімнат) для переговорів;”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 710 від 11.10.2016}вгору