Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 27.05.2009532
Документ 532-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава - 1274-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 травня 2009 р. N 532
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1274 ( 1274-2011-п ) від 05.12.2011 }
Про затвердження Положення
про Реєстр адміністративних послуг
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Реєстр адміністративних послуг,
що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
2. Підпункт 24 пункту 4 Положення про Головне управління
державної служби України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1180 ( 1180-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2757), викласти у
такій редакції:
"24) забезпечує проведення функціонального обстеження органів
виконавчої влади, ведення Реєстру державних та адміністративних
послуг, готує пропозиції щодо оптимізації структури та системи
зазначених органів і подає їх в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України;".
3. Головному управлінню державної служби розпочати у
двотижневий строк ведення Реєстру державних та адміністративних
послуг.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2009 р. N 532
ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр адміністративних послуг
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
{ У тексті Положення слова "державні та адміністративні"
в усіх відмінках замінено словом "адміністративні"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

1. Реєстр адміністративних послуг (далі - Реєстр) - єдина
комп'ютерна база даних про адміністративні послуги, які надаються
органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами
та організаціями, а також органами місцевого самоврядування у
процесі виконання ними делегованих державою повноважень.
2. Реєстр формується з метою:
ведення обліку адміністративних послуг;
удосконалення процедури надання адміністративних послуг на
платній і безоплатній основі;
забезпечення відкритості та доступності інформації про
адміністративні послуги.
3. Держателем Реєстру, який забезпечує його формування та
ведення, є Головдержслужба.
Адміністратором Реєстру, який забезпечує його технічне
обслуговування та програмне забезпечення, є Центр адаптації
державної служби до стандартів Європейського Союзу.
4. Формування та ведення Реєстру передбачає:
збирання, облік та оброблення інформації про адміністративні
послуги і суб'єктів їх надання;
включення відомостей до Реєстру та їх виключення;
видачу витягів з Реєстру;
забезпечення доступу користувачів до Реєстру через офіційний
веб-сайт Головдержслужби та їх інформування через інші засоби
масової інформації.
5. До Реєстру включається інформація про нормативно-правовий
акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга,
суб'єкта її надання, розмір плати (у разі надання послуги на
платній основі) та інші визначені держателем Реєстру відомості. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
6. Підставою для включення відомостей до Реєстру та їх
виключення є подання органами виконавчої влади інформації про
адміністративні послуги в установленому держателем Реєстру
порядку. Держатель Реєстру звертається до органів місцевого
самоврядування для надання відповідної інформації.
Органи виконавчої влади несуть відповідальність за
достовірність і своєчасність подання відомостей, що вносяться до
Реєстру.
7. Витяг з Реєстру видається користувачам безоплатно
відповідно до їх письмового запиту за встановленою держателем
Реєстру формою.вгору