Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2010537
Документ 537-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2010 р. N 537
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 537
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з
обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних
до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388
( 1388-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327;
2009 р., N 101, ст. 3521):
1) абзац шостий пункту 11 після слів "за винятком" доповнити
словами "безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів
та";
2) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
"Забороняється зняття з обліку для подальшого відчуження
переданих безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані
відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та
інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених
законодавством під час імпорту автомобілів, без подання документів
про внесення зазначених платежів. Не вважається відчуженням
передача транспортного засобу іншому структурному підрозділу
(територіальному органу) в межах одного органу державної влади.".
2. Пункт 12 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого
митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 ( 1724-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18,
ст. 941; 2006 р., N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р.,
N 89, ст. 2983), доповнити реченням такого змісту: "Передане
безоплатно майно, зазначене в цьому пункті, може бути відчужене
виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів,
передбачених законодавством під час його імпорту на територію
України.".
3. Абзац другий пункту 14 Порядку розпорядження майном,
конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної
виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371; 2006 р., N 9, ст. 553,
N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р.,
N 89, ст. 2983; 2009 р. , N 43, ст. 1451), доповнити реченням
такого змісту: "Передане безоплатно майно, зазначене в цьому
абзаці, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених
законодавством під час його імпорту на територію України.".вгору