Документ 543-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 543
Київ

Про внесення змін до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 1999 р., № 24, ст. 1107; 2001 р., № 12, ст. 490; 2002 р., № 24, ст. 1170, № 42, ст. 1934; 2003 р., № 34, ст. 1827; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 60, ст. 2382; 2008 р., № 36, ст. 1207, № 59, ст. 2027; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2014 р., № 3, ст. 53), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 543

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

1. Абзац сьомий пункту 18 викласти в такій редакції:

“залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних суб’єктів господарювання (зокрема, посередників, агентів, консультантів), укладати з ними договори про надання послуг з представництва інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення з метою просування зазначених товарів на зовнішньому ринку;”.

2. Пункт 19 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

“погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Державним концерном “Укроборонпром” укладення договорів, зазначених в абзаці сьомому пункту 18 цього Положення (далі - договори), у разі, коли вартість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими договорами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, щодо раціонального використання коштів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження.

Для погодження укладення договору суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, якому у встановленому порядку надані повноваження, надає проект договору, кошторис відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, установчі документи іноземного суб’єкта господарювання, з яким укладається такий договір.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження укладення договору Мінекономрозвитку, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Державний концерн “Укроборонпром” можуть вимагати від суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності надання додаткових інформаційно-довідкових матеріалів, відомостей, про що суб’єкту повідомляється не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення про погодження укладення договору.

Строк погодження укладення договору встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів та становить до 10 робочих днів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом п’яти робочих днів, проект договору з усіма надісланими документами та матеріалами не підлягає розгляду та повертається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим.вгору