Документ 549-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2010, підстава - v1066805-10

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 2009 р. N 549
Київ
Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок
діяльності сільських та селищних рад,
їх виконавчих органів і посадових осіб
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 614 ( 614-2009-п ) від 17.06.2009 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-10667/09/2670 ( v1066805-10 ) від 30.03.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони
навколишнього природного середовища, Державному комітетові із
земельних ресурсів, Головному управлінню державної служби,
Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державній
автомобільній інспекції (стосовно здійснення контролю за
утриманням автомобільних доріг, вулиць), Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській, районним,
районним у м. Севастополі державним адміністраціям, іншим органам
виконавчої влади та їх територіальним підрозділам, що згідно із
законодавством мають право здійснювати контроль за діяльністю
сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб:
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 614 ( 614-2009-п ) від 17.06.2009 }
1) до 31 грудня 2010 р.:
тимчасово обмежити проведення перевірок діяльності сільських
та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб (крім
перевірок, що стосуються використання бюджетних коштів,
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення і
пожежної безпеки на об'єктах, що перебувають у власності
відповідної територіальної громади, а також тих, що проводяться за
зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення відповідною
сільською або селищною радою чи посадовою особою їх прав або за
поданням відповідною радою до органу виконавчої влади письмового
звернення про проведення перевірки); { Абзац другий підпункту 1
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2009-п ) від 17.06.2009 }
приймати рішення про притягнення посадових осіб до
адміністративної відповідальності лише у разі невиконання ними
протягом 30 днів після надходження приписів про усунення виявлених
порушень;
не застосовувати санкції за порушення, усунуті на виконання
припису;
2) привести у двомісячний строк власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою та надіслати Міністерству
регіонального розвитку та будівництва відповідну інформацію.
2. Зупинити на період до 31 грудня 2010 р. дію пунктів 8-15
Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 339
( 339-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 390;
2004 р., N 27, ст. 1775).
Установити, що протягом зазначеного періоду органи
виконавчої влади здійснюють контроль за виконанням органами
місцевого самоврядування делегованих їм повноважень лише у разі
забезпечення державою відповідного фінансування. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2009-п ) від
17.06.2009 }
3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва:
установити контроль за виконанням центральними та місцевими
органами виконавчої влади вимог цієї постанови;
забезпечити надання органам місцевого самоврядування
методичної допомоги у вирішенні проблемних питань, що виникають у
зв'язку із здійсненням контролю за їх діяльністю з боку органів
державної влади;
організувати роботу з узагальнення пропозицій органів
місцевого самоврядування щодо скасування чи внесення змін до актів
законодавства, які порушують права таких органів, розроблення
проектів нормативно-правових актів з метою розв'язання проблем, що
виникають під час здійснення повноважень органами місцевого
самоврядування, і подання їх у разі потреби на розгляд Кабінету
Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39вгору