Документ 550-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2018, підстава - 74-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 травня 2011 р. N 550
Київ
Деякі питання надання Міністерством освіти і науки
і Міністерством економічного розвитку і торгівлі
(у сфері інтелектуальної власності)
платних адміністративних послуг
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 652 ( 652-2015-п ) від 19.08.2015
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017
N 74 ( 74-2018-п ) від 14.02.2018 }

{ У назві і тексті Постанови слова "Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту" замінено словами "Міністерством
освіти і науки" згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п )
від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розмір плати за надання Міністерством
освіти і науки платної адміністративної послуги з визнання і
встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих
навчальними закладами іноземних держав, та документів про вищу
духовну освіту, виданих закладами вищої духовної освіти,
становить: { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 652 ( 652-2015-п ) від 19.08.2015, N 74
( 74-2018-п ) від 14.02.2018 }
три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для
фізичних осіб;
п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для
юридичних осіб.
2. Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які
надаються Міністерством освіти і науки і Міністерством
економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної
власності), згідно з додатком. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. N 550
ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, які надаються
Міністерством освіти і науки і Мінекономрозвитку
(у сфері інтелектуальної власності)

------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, яким | | | встановлено розмір плати | | | за надання послуги | |----------------------------------------------------------------| | МОН | |----------------------------------------------------------------| |1. Видача ліцензії на надання |постанова Кабінету Міністрів | |освітніх послуг у сфері вищої та|України від 29 серпня 2003 р. | |професійно-технічної освіти |N 1380 ( 1380-2003-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2003 р., N 36, ст. 1946) | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Переоформлення ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Видача копії ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Видача дубліката ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Видача професійно-технічним |постанова Кабінету Міністрів | |навчальним закладам свідоцтв про|України від 12 лютого 1996 р. | |атестацію |N 200 ( 200-96-п ) (ЗП України,| | |1996 р., N 7, ст. 216) | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Проставлення апостиля на |наказ МОН від 16 січня 2004 р. | |офіційних документах, виданих |N 21 ( z0112-04 ) | |навчальними закладами, | | |державними органами, | | |підприємствами, установами та | | |організаціями, що стосуються | | |сфери освіти і науки | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Визнання і встановлення |постанова Кабінету Міністрів | |еквівалентності документів про |України від 30 травня 2011 р. | |освіту, виданих навчальними |N 550 | |закладами іноземних держав, та | | |документів про вищу духовну | | |освіту, виданих закладами вищої | | |духовної освіти | | |----------------------------------------------------------------| | Мінекономрозвитку (у сфері інтелектуальної власності) | |----------------------------------------------------------------| |{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |12. Видача контрольних марок на |Закон України "Про | |розповсюдження примірників |розповсюдження примірників | |аудіовізуальних творів, |аудіовізуальних творів, | |фонограм, відеограм, |фонограм, відеограм, | |комп'ютерних програм, баз даних |комп'ютерних програм, баз | | |даних" ( 1587-14 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |13. Видача свідоцтва про |постанова Кабінету Міністрів | |державну реєстрацію авторського |України від 18 липня 1995 р. | |права на твір |N 532 ( 532-95-п ) (ЗП України,| | |1995 р., N 10, ст. 247) | |--------------------------------+-------------------------------| |14. Видача патенту на винахід і |Декрет Кабінету Міністрів | |корисну модель |України від 21 січня 1993 р. | | |N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне | | |мито" | |--------------------------------+-------------------------------| |15. Видача патенту на | -"- | |промисловий зразок | | |--------------------------------+-------------------------------| |16. Видача свідоцтва на знак для| -"- | |товарів і послуг | | |--------------------------------+-------------------------------| |17. Реєстрація топографії | -"- | |інтегральної мікросхеми | | |--------------------------------+-------------------------------| |18. Видача свідоцтва про | -"- | |реєстрацію права на використання| | |кваліфікованого зазначення | | |походження товарів | | |--------------------------------+-------------------------------| |19. Видача свідоцтва |постанова Кабінету Міністрів | |представника у справах |України від 23 грудня 2004 р. | |інтелектуальної власності |N 1716 ( 1716-2004-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2004 р., N 51, ст. 3354) | |--------------------------------+-------------------------------| |20. Видача дубліката свідоцтва |постанова Кабінету Міністрів | |про державну реєстрацію |України від 27 грудня 2001 р. | |авторського права на твір |N 1756 ( 1756-2001-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2001 р., N 52, ст. 2369) | |--------------------------------+-------------------------------| |21. Видача дубліката патенту на |постанова Кабінету Міністрів | |винахід і корисну модель |України від 23 грудня 2004 р. | | |N 1716 ( 1716-2004-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2004 р., N 51, ст. 3354) | |--------------------------------+-------------------------------| |22. Видача дубліката патенту на | -"- | |промисловий зразок | | |--------------------------------+-------------------------------| |23. Видача дубліката свідоцтва | -"- | |на знак для товарів і послуг | | |--------------------------------+-------------------------------| |24. Видача дубліката свідоцтва | -"- | |про реєстрацію топографії | | |інтегральних мікросхем | | |--------------------------------+-------------------------------| |25. Видача дубліката свідоцтва | -"- | |про реєстрацію права на | | |використання кваліфікованого | | |зазначення походження товару | | ------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 652 ( 652-2015-п ) від
19.08.2015, N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017, N 74
( 74-2018-п ) від 14.02.2018 }вгору