Документ 5517-VI, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2012

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про призначення у 2013 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.494)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 257; 2009 р., № 6, ст. 58) призначити у 2013 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

БАЛИЦЬКОМУ Олексію Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, доценту Львівського національного університету імені Івана Франка;

БАРАНОВСЬКОМУ Денису Миколайовичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Приватного вищого навчального закладу "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління";

БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні - доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України;

ВОЛОЧНЮКУ Дмитру Михайловичу - доктору хімічних наук, виконуючому обов’язки завідувача відділу Інституту органічної хімії НАН України;

ГЕРІЛОВИЧУ Антону Павловичу - доктору ветеринарних наук, завідувачу лабораторії Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Національної академії аграрних наук України;

ДАВИДЮК Тетяні Вікторівні - доктору економічних наук, професору Житомирського державного технологічного університету;

ДЖАБРАІЛОВУ Руслану Аятшаховичу - доктору юридичних наук, заступнику завідувача відділу Інституту економіко-правових досліджень НАН України;

ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізики НАН України;

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу науково-дослідного відділу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

КРАВЧУНОВСЬКІЙ Тетяні Сергіївні - доктору технічних наук, професору Державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури";

ЛУКАЩУКУ Віталію Ігоровичу - доктору соціологічних наук, доценту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - доктору технічних наук, професору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України;

МОЙСЕЮ Антонію Аркадійовичу - доктору історичних наук, доценту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу - доктору економічних наук, доценту Тернопільського національного економічного університету;

МОСКАЛЬОВІЙ Людмилі Юріївні - доктору педагогічних наук, професору Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

НЕКРАСОВУ Павлу Олександровичу - доктору технічних наук, професору Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

ОСТАШУ Богдану Омеляновичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

ПОГОРЄЛОВУ Максиму Володимировичу - доктору медичних наук, виконувачу обов’язки завідувача кафедри Сумського державного університету;

ПРОЦЕНКУ Сергію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, декану Сумського державного університету;

РЕДЬКУ Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного університету будівництва та архітектури;

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - доктору фізико-математичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України;

СОТНИК Ірині Миколаївні - доктору економічних наук, професору Сумського державного університету;

ФАЛАЛЄЄВІЙ Тетяні Михайлівні - доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ХАВКІНІЙ Любові Марківні - доктору наук із соціальних комунікацій, професору, завідувачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

ЦИХОВСЬКІЙ Елліні Дмитрівні - кандидату філологічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

ШАХОВСЬКІЙ Наталії Богданівні - кандидату технічних наук, доценту Національного університету "Львівська політехніка";

ШЕВЧЕНКУ Володимиру Георгійовичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України;

ЯЛАНСЬКІЙ Світлані Павлівні - кандидату педагогічних наук, доценту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2013 року.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
6 грудня 2012 року
№ 5517-VI
вгору