Про біосферні заповідники в Україні
Указ Президента України від 26.11.1993563/93
Документ 563/93, поточна редакція — Прийняття від 26.11.1993

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про біосферні заповідники в Україні

Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Перелік біосферних заповідників в Україні, що
включені Бюро Міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО
"Людина та біосфера" до міжнародної мережі біосферних
заповідників, створеної з метою збереження природи і проведення
наукових досліджень у найцінніших екосистемах Землі (додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України: затвердити у тримісячний строк Положення про біосферні
заповідники "Асканія-Нова", Чорноморський і Карпатський,
визначивши їхнє функціональне зонування, та забезпечити
розроблення у 1994-1995 роках індивідуальних проектів організації
територій та розвитку цих заповідників; разом з Академією наук України визначити у першому
півріччі 1994 року з урахуванням міжнародних програм основні
напрями наукових досліджень та спостережень за станом
навколишнього природного середовища на територіях біосферних
заповідників в Україні; разом з Міністерством закордонних справ України і Академією
наук України підготувати матеріали, необхідні для підписання Угоди
з Республікою Польща та Словацькою Республікою про створення
міжнародного біосферного заповідника "Східні Карпати".
3. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів
щодо належного утримання і розвитку біосферних заповідників.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 26 листопада 1993 року
N 563/93

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 листопада 1993 року N 563/93

ПЕРЕЛІК
біосферних заповідників в Україні, що включені
Бюро Міжнародної координаційної ради з програми
ЮНЕСКО "Людина та біосфера" до міжнародної мережі
біосферних заповідників
(за станом на листопад 1993 р.) ———————————————————————————————————————————————————————————————— Назва | Область, | Площа заповідника (га) заповідника | де розташований |———————————————————————————— | заповідник | загальна | у тому числі | | | заповідної | | | зони ————————————————————————————————————————————————————————————————
"Асканія-Нова" Херсонська 33307 11054
Чорноморський Херсонська 87348 57048
Миколаївська
Карпатський Закарпатська 38930 19989вгору