Документ 565-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.12.2018, підстава - 1106-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 565
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 28.11.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1103 від 18.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 565

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

{Назва Критеріїв в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

вид господарської діяльності (діяльність на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії);

масштаби господарської діяльності, що визначаються за встановленою потужністю обладнання (установок) для виробництва електричної/теплової енергії, фактичними обсягами передачі, розподілу та постачання електричної енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування, розподілу та постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом за попередній (календарний) рік.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) виробництва електричної енергії на електроустановках із встановленою потужністю, що дорівнює або перевищує 1000 МВт;

2) постачання електричної енергії за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання електричної енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 1000 млн. кВт·г;

3) передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподілу електричної енергії) з фактичним обсягом переданої електричної енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 1500 млн. кВт·г;

4) передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

5) оптового постачання електричної енергії;

6) транспортування природного газу;

{Підпункт 6 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

7) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують обсяг, який установлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу;

{Підпункт 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

8) транспортування нафти магістральним трубопроводом;

{Підпункт 8 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

9) розподілу природного газу з фактичним обсягом транспортування газу за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 1000 млн. куб. метрів;

{Підпункт 9 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

10) постачання природного газу за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 550 млн. куб. метрів;

{Підпункт 10 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

11) виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з фактичним обсягом виробництва теплової енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 700 тис. Гкал;

12) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з фактичним обсягом транспортування теплової енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 700 тис. Гкал;

13) постачання теплової енергії з фактичним обсягом постачання теплової енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 700 тис. Гкал;

14) централізованого водопостачання з фактичним обсягом водопостачання за попередній (календарний) рік, що дорівнює або перевищує 90 млн. куб. метрів;

15) централізованого водовідведення з фактичним обсягом водовідведення за попередній рік, що дорівнює або перевищує 50 млн. куб. метрів.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) виробництва електричної енергії на електроустановках із встановленою потужністю від 12 МВт (включно) до 1000 МВт;

2) постачання електричної енергії за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання електричної енергії за попередній (календарний) рік до 1000 млн. кВт·г;

3) передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподілу електричної енергії) з фактичним обсягом переданої електричної енергії за попередній (календарний) рік до 1500 млн. кВт·г;

4) розподілу природного газу з фактичним обсягом транспортування газу за попередній (календарний) рік до 1000 млн. куб. метрів;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

5) постачання природного газу за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік до 550 млн. куб. метрів;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

6) транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

{Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

7) виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з фактичним обсягом виробництва теплової енергії за попередній календарний рік від 150 тис. Гкал (включно) до 700 тис. Гкал;

8) виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії загальною встановленою потужністю, що дорівнює або перевищує 120 Гкал/г;

9) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з фактичним обсягом транспортування теплової енергії за попередній (календарний) рік від 150 тис. Гкал (включно) до 700 тис. Гкал;

10) постачання теплової енергії з фактичним обсягом постачання теплової енергії за попередній (календарний) рік від 150 тис. Гкал (включно) до 700 тис. Гкал;

11) централізованого водопостачання з фактичним обсягом водопостачання за попередній (календарний) рік від 5 млн. куб. метрів (включно) до 90 млн. куб. метрів;

12) централізованого водовідведення за попередній рік з фактичним обсягом водовідведення від 3,5 млн. куб. метрів (включно) до 50 млн. куб. метрів.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

2) виробництва електричної енергії на електроустановках встановленою потужністю до 12 МВт;

3) виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на електроустановках встановленою потужністю до 120 Гкал/г;

{Підпункт 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

5) виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з фактичним обсягом виробництва теплової енергії за попередній (календарний) рік менш як 150 тис. Гкал;

6) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з фактичним обсягом транспортування за попередній (календарний) рік менш як 150 тис. Гкал;

7) постачання теплової енергії з фактичним обсягом постачання за попередній (календарний) рік менш як 150 тис. Гкал;

8) централізованого водопостачання з фактичним обсягом водопостачання за попередній (календарний) рік менш як 5 млн. куб. метрів;

9) централізованого водовідведення з фактичним обсягом водовідведення за попередній (календарний) рік менш як 3,5 млн. куб. метрів.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться НКРЕКП з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 565

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 919 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3109).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 307 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 64, ст. 1761).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 445 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 919” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2133).вгору