Документ 569-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - 315-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2008 р. № 569
Київ

Про умови оплати праці працівників державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 11.05.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 939 від 25.10.2008
№ 315 від 11.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” (далі - підприємство) згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 11.05.2017}

2. Установити, що посадові оклади заступників керівника підприємства, заступників керівників структурних підрозділів на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків, помічника керівника - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений згідно з цією постановою.

2-1. Установити, що для визначення граничних розмірів посадових окладів керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, висококваліфікованих робітників, які забезпечують виконання або безпосередньо виконують творчі, музейні, науково-дослідні, науково-освітні функції, а також функції з охорони культурної спадщини, застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів - 2-3,7.

Застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів здійснюється в межах фонду оплати праці, затвердженого фінансовим планом на відповідний рік.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 315 від 11.05.2017}

3. Надати право керівнику підприємства у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) надбавки працівникам:

за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), складність і напруженість у роботі - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Граничний розмір таких надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше почесних звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником підприємства;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, які займають посади, вимогами для зайняття яких передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

б) доплати працівникам:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначені доплати не встановлюються керівнику підприємства, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку - у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу);

за науковий ступінь:

- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником підприємства.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які прибирають туалети, - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

в) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

4. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957).

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 939 від 25.10.2008}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. № 569
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 315)

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень

Начальник відділу, завідувач сектору

6217-6400

Головний зберігач фондів, головний бібліограф, менеджер

5333-5790

Начальник охорони

5333

Професіонали і фахівці: культорганізатор, зберігач фондів, інженер, інженер-програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, аудитор, перекладач, документознавець, дизайнер графічних робіт, дизайнер (художник-конструктор), фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, архітектор, консультант з маркетингу, редактор літературний та інші


провідні

5181

I категорії

4876

II категорії

4571

без категорії

4389

Провідний науковий співробітник

5181

Старший науковий співробітник

4876

Експедитор, інспектор з кадрів, фотокореспондент, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності та інші

3962-4389

Адміністратор, секретар, діловод, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт та інші

3657-3962

Виконавець художньо-оформлювальних робіт, інші

3657-3827

Водій автотранспортних засобів

3048-3657

Електромонтер, слюсар-сантехнік

2926-3048

Двірник, прибиральник службових приміщень

2194-2286

__________
Примітка:


1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників відповідної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 315 від 11.05.2017}
вгору