Документ 571-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2008, підстава - 1409-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 571
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України та визнання такою,
що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 913
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1409 ( 1409-2007-п ) від 29.12.2007 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про лізинг" ( 1381-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 913 ( 913-98-п )
"Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 24, ст. 888).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 571
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 ( 1388-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16,
ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868):
пункт 8 доповнити після абзацу дев'ятого новим абзацом такого
змісту:
"договір фінансового лізингу".
У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;
пункт 43 доповнити абзацом такого змісту:
"Зняття з обліку транспортних засобів, переданих
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, що
зазначено у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу,
здійснюється за погодженням з лізингодавцем".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2007-п ) від 29.12.2007 }

3. В абзаці четвертому пункту 6 Порядку використання коштів
державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної
техніки й обладнання для агропромислового комплексу на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. N 1904 ( 1904-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 51, ст. 2679), слова і цифру "з урахуванням частини другої
статті 7 Закону України "Про лізинг" ( 723/97-ВР ) виключити.вгору