Документ 576-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.03.2016, підстава - 120-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 576
Київ
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011
N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та
питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної
доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в
Україні, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 576
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та
оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан
питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).
2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким
графіком:
лютий - березень - визначення необхідної інформації та форми
її подання, надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої
влади, державним колегіальним органам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів;
квітень - травень - підготовка матеріалів центральними
органами виконавчої влади, державними колегіальними органами,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями;
червень - аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих
матеріалів;
липень - серпень - підготовка тексту проекту Національної
доповіді;
вересень - жовтень - погодження Мінрегіоном тексту проекту
Національної доповіді із центральними органами виконавчої влади,
державними колегіальними органами, які брали участь у її
підготовці;
листопад - оприлюднення Національної доповіді. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні
органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого
самоврядування, які надають інформацію з таких питань: { Абзац
перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Мінрегіон - аналізу стану забезпечення населення питною водою
та питним водопостачанням; забезпечення формування єдиної
технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та
питного водопостачання; { Абзац другий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
МОЗ - проведення моніторингу дотримання санітарних норм
хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників стану водних
об'єктів, призначених для питного водопостачання, та систем
питного водопостачання;
Мінприроди - проведення моніторингу стану водних об'єктів,
які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в
окремих регіонах;
Мінагрополітики, Міноборони, Мінінфраструктури - визначення
якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та
водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств та
реформування водного сектору підприємств питного водопостачання,
що перебувають у сфері їх управління; { Абзац п'ятий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Міненерговугілля - реформування водного сектору підприємств,
що перебувають у сфері його управління і належать до
містоутворюючих; { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
Держводагентство - визначення якості питної води, стану
джерел, систем питного водопостачання та водовідведення,
фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання,
що перебувають у сфері його управління, стану поверхневих джерел
питного водопостачання і проведення моніторингу якості води в цих
джерелах та тенденцій до її змін; { Абзац сьомий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Держгеонадра - стану використання ресурсів та моніторингу
підземних вод; { Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
ДСНС - характеристика надзвичайних ситуацій у сфері питного
водопостачання, що виникали протягом звітного року, здійснення
заходів і рекомендацій щодо недопущення їх у майбутньому; { Абзац
дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
НКРЕКП (за згодою) - встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних
монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
{ Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації - визначення якості питної води, стану джерел,
систем питного водопостачання та водовідведення,
фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного
водопостачання, що перебувають у сфері їх управління, у тому числі
на підставі даних, отриманих від органів місцевого самоврядування.
{ Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
Інформація надається за формою, встановленою Мінрегіоном.
{ Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і
готує Національну доповідь за такими розділами: { Абзац перший
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і
підземних джерел, якість води, динаміка та тенденції до її змін
згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та
Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р.
N 391 ( 391-98-п ).
Характеристика систем питного водопостачання: загальна
характеристика систем (незалежно від їх форм власності та
підпорядкування), характеристика окремих елементів (водозаборів,
очисних споруд, насосних станцій, мереж та шахтних колодязів),
зміни у них (впровадження нових технологій та обладнання для
очищення і знезараження, заміна насосного обладнання,
перекладання, санація мереж тощо), виникнення надзвичайних
ситуацій протягом звітного року.
Характеристика якості питної води: результати моніторингу
якості питної води, зафіксовані відхилення від вимог діючих
нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в
розрізі окремих регіонів, визначення районів, міст, селищ і сіл,
де ці показники є найгіршими, а питання забезпечення населення
якісною питною водою потребує негайного вирішення, зміни якості
питної води в системах питного водопостачання, епідемічні
ситуації, пов'язані з якістю питної води, заходи, що здійснювалися
для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої
якості.
Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика
комунальних систем водовідведення, характеристика окремих
елементів систем водовідведення (мереж та колекторів, насосних
станцій, очисних споруд), зміни в елементах систем водовідведення
(перекладання мереж і заміна колекторів, заміна насосного
обладнання, впровадження нових технологій та обладнання для
очищення стічних вод).
Характеристика якості очищених стічних вод: загальна
характеристика якості очищених стічних вод, які скидаються у
водойми, та їх вплив на довкілля, виникнення надзвичайних ситуацій
протягом звітного року.
Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження
нових форм управління підприємствами, удосконалення
нормативно-правової бази, фінансово-економічний стан підприємств
питного водопостачання, шляхи взаємодії з громадськістю, досвід
передових підприємств, рекомендації з реформування сектору.
5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на
погодження до центральних органів виконавчої влади, державних
колегіальних органів, які брали участь у її підготовці. Після
отримання відповідних погоджень текст Національної доповіді
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }вгору