Питання державної установи "Соціальний контактний центр"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009579-р
Документ 579-2009-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.08.2009, підстава - 1010-2009-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 травня 2009 р. N 579-р
Київ
Питання державної установи
"Соціальний контактний центр"
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 866-р ( 866-2009-р ) від 24.07.2009
N 957-р ( 957-2009-р ) від 12.08.2009
N 1010-р ( 1010-2009-р ) від 26.08.2009 }

1. З метою забезпечення оперативного реагування органів
виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та
організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів
місцевого самоврядування та їх взаємодії під час розгляду таких
звернень Мінпраці:
утворити державну установу "Соціальний контактний центр"
(далі - Центр);
затвердити Положення про Центр;
забезпечити здійснення інших організаційних заходів,
пов'язаних з утворенням Центру;
затвердити структуру, штатний розпис та кошторис Центру.
2. Виділити Мінпраці 28,1 млн. гривень для утворення та
забезпечення роботи Центру в 2009 році. { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 866-р
( 866-2009-р ) від 24.07.2009, N 1010-р ( 1010-2009-р ) від
26.08.2009 }
Мінфіну здійснити зазначені видатки за рахунок коштів
резервного фонду державного бюджету.
Мінфіну та Державному казначейству забезпечити перерахування
коштів Мінпраці на підставі кошторису, затвердженого Міністром
праці та соціальної політики.
Мінпраці подати до кінця 2009 року Мінекономіки, Мінфіну та
Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених
згідно з цим пунктом.
3. Погодитися з пропозицією Мінпраці щодо здійснення у 2009
році закупівлі Міністерством товарів, робіт і послуг, необхідних
для утворення та забезпечення роботи Центру, без застосування
вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2008 р. N 921 ( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006). Дозволити Мінпраці здійснювати попередню оплату товарів,
робіт і послуг в розмірі 50 відсотків їх вартості. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 957-р
( 957-2009-р ) від 12.08.2009 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 957-р
( 957-2009-р ) від 12.08.2009 }
4. Мінпраці подати:
протягом трьох робочих днів після укладення договорів про
закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для утворення та
забезпечення роботи Центру, Мінекономіки та ГоловКРУ копії
зазначених договорів; { Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 957-р ( 957-2009-р ) від
12.08.2009 }
до кінця 2009 року Мінекономіки звіт про результати
проведення закупівлі зазначених товарів і послуг.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору