Документ 58-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2016, підстава - 710-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 58
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству інформаційної політики на 2016 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 710 від 11.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству інформаційної політики на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 15000 тис. гривень за програмою 3801020 “Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції” шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Міністерству інформаційної політики - погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 58

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 710 від 11.10.2016}

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 91, ст. 3086):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Одержувачем бюджетних коштів у частині виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб є державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (далі - державне підприємство).”;

2) абзаци п’ятий і шостий пункту 4 виключити;

3) доповнити Порядок пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:

“4-1. Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на забезпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на виробництво телерадіопрограм для державних потреб, оплату послуг з трансляції таких телерадіопрограм та здійснення інших заходів, пов’язаних з виконанням статутних завдань державного підприємства.

Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на безповоротній основі.

4-2. Розподіл бюджетних коштів здійснюється МІП відповідно до поданих Всесвітньою службою “УТР”, Укрінформом та державним підприємством обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Укрінформ і державне підприємство використовують бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з МІП.”.вгору