Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 23.01.200658/2006
Документ 58/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про внесення змін до деяких
указів Президента України

Внести зміни до таких указів Президента України:
1. На часткову зміну частини першої статті 1 Указу Президента
України від 14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 ) "Про державні
стипендії видатним діячам науки, освіти та культури" (зі змінами,
внесеними Указом від 25 січня 2002 року N 71 ( 71/2002 ),
частини першої статті 1 Указу Президента України від
20 жовтня 1998 року N 1152 ( 1152/98 ) "Про державну підтримку
культури і мистецтва в Україні" (зі змінами, внесеними Указом від
25 січня 2002 року N 71 ( 71/2002 ), статті 1 Указу Президента
України від 4 березня 1999 року N 230 ( 230/99 ) "Про довічні
стипендії Президента України видатним діячам науки та освіти"
установити з 1 січня 2006 року розмір державних стипендій, у тому
числі довічних, видатним діячам науки, освіти, культури та
мистецтва 385 гривень кожна.
2. У Положенні про державні стипендії видатним діячам науки,
освіти та культури, затвердженому Указом Президента України від
13 травня 1996 року N 341 ( 341/96 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ), від
4 березня 1999 року N 230 ( 230/99 ), від 25 січня 2002 року N 71
( 71/2002 ) та від 11 листопада 2002 року N 1002 ( 1002/2002 ):
1) абзац перший пункту 2 доповнити словами і цифрами "крім
осіб, які отримують довічну плату за звання дійсного члена або
члена-кореспондента Національної академії наук України та
галузевих академій наук України відповідно до Указу Президента
України від 21 січня 2005 року N 64 ( 64/2005 ) "Про розмір
довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента
Національної академії наук України та галузевих академій наук";
2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"Президент України призначає 1000 щомісячних державних
стипендій у розмірі 385 гривень, починаючи з 1 січня 2006 року,
строком на два роки. Після закінчення цього строку стипендіат має
право на повторне висунення своєї кандидатури на здобуття
державної стипендії".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 січня 2006 року
N 58/2006вгору