Документ 588-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. № 588
Київ

Деякі питання використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство енергетики та вугільної промисловості повноваження щодо виконання у 2012 році завдань, визначених Угодою про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України”.

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 739 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2181, № 71, ст. 2675), зміни, що додаються.

3. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського союзу”, у сумі 441 000 тис. гривень, а також залишок бюджетних коштів у сумі 214,1 тис. гривень, що надійшли у минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від Європейського Союзу в рамках першого траншу за Угодою про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України”, Міністерству енергетики та вугільної промисловості за програмою 1101660 “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

4. Забезпечити:

1) Міністерству енергетики та вугільної промисловості - погодження передачі, передбаченої пунктом 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Міністерству енергетики та вугільної промисловості коштів з урахуванням зазначеної передачі.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. № 588

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

2. Доповнити Порядок пунктами 10 і 11 такого змісту:

“10. Для зарахування коштів, що надходять від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету в рамках Угоди про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України”, Мінфін доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на рахунок Міністерства в іноземній валюті, відкритий у Національному банку, за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

11. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.”.вгору