Документ 594/2011, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження
Державних премій України в галузі
науки і техніки 2010 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2010 року:
- за створення та впровадження в експлуатацію сімейства
цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150,
Ан-124-100М-150:
ДВЕЙРІНУ Олександру Захаровичу - головному конструкторові
державного підприємства "Антонов"
РУДЮКУ Григорію Івановичу - кандидатові технічних наук,
головному конструкторові державного підприємства "Антонов"
ПАНЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - заступникові генерального
директора - начальнику виробництва державного підприємства
"Антонов"
ГАБРУКУ Геннадію Івановичу - заступникові головного
конструктора державного підприємства "Антонов"
СУРМАЧУ Олегу Олександровичу - заступникові головного
конструктора державного підприємства "Антонов"
ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Миколі Кириловичу - начальникові відділу
державного підприємства "Антонов"
ЛАГУТКІНУ Олександру Миколайовичу - начальникові відділу
державного підприємства "Антонов"
СТЕФАНИШИНУ Миколі Івановичу - начальникові відділу
державного підприємства "Антонов"
ЄРМОХІНУ Івану Григоровичу - кандидатові технічних наук,
провідному конструкторові державного підприємства "Антонов"
МІСАНУ Леоніду Григоровичу - провідному конструкторові
державного підприємства "Антонов";
- за розробку технологій і організацію виробництв йод- і
бромвмісних продуктів в Україні:
ЧЕРГИНЦЮ Віктору Леонідовичу - докторові хімічних наук,
завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України
СМИРНОВУ Миколі Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних
матеріалів НАН України
БОЯРИНЦЕВУ Андрію Юрійовичу - завідувачеві відділу Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України
МАЗУРЕНКУ Євгену Андрійовичу - докторові хімічних наук,
завідувачеві відділу Інституту загальної та неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського НАН України
ОВЧІННІКОВУ Анатолію Інокентійовичу - кандидатові технічних
наук, завідувачеві лабораторії публічного акціонерного товариства
"Науково-виробниче об'єднання "Йодобром"
БАЛЬНИХ Валентині Дмитрівні - старшому науковому
співробітникові публічного акціонерного товариства
"Науково-виробниче об'єднання "Йодобром";
- за роботу "Оцінка інженерно-геологічних умов території
України (наукові основи сталого господарського використання
територій)":
ДЕМЧИШИНУ Михайлу Гордійовичу - докторові технічних наук,
завідувачеві відділу Інституту геологічних наук НАН України
КУЗЬМЕНКУ Едуарду Дмитровичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачеві кафедри
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу
КЛИМЧУКУ Олександру Борисовичу - кандидатові геологічних
наук, директорові науково-дослідного центру "Український інститут
спелеології і карстології" Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та НАН України
ФЕСЕНКУ Олексію Валентиновичу - кандидатові геологічних наук,
доцентові Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова
АБРАМОВУ Ігорю Борисовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора державного підприємства "Український
державний головний науково-дослідний і виробничий інститут
інженерно-технічних та екологічних вишукувань"
ЛУЩИКУ Анатолію Васильовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, головному науковому співробітникові
Кримського відділення Українського державного
геологорозвідувального інституту
ВЕЛИЧКУ Володимиру Феодосійовичу - головному інженерові
державного науково-виробничого підприємства "Державний
інформаційний геологічний фонд України"
КЛИМЧУК Людмилі Миколаївні - завідувачеві сектору державного
науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний
геологічний фонд України"
БОГАТИРЬОВІЙ Еммі Іванівні - геологові;
- за цикл наукових праць "Розробка та впровадження екологічно
безпечних технологій боротьби з бур'янами":
ШВАРТАУ Віктору Валентиновичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
МОРДЕРЕРУ Євгену Юлійовичу - докторові біологічних наук,
завідувачеві відділу Інституту фізіології рослин і генетики НАН
України
МЕРЕЖИНСЬКОМУ Юрію Георгійовичу - кандидатові біологічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України
ОМЕЛЬЧУКУ Сергію Тихоновичу - докторові медичних наук,
деканові Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
КЛИСЕНКО Марті Архипівні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту медицини праці
Академії медичних наук України
ІВАЩЕНКУ Олександру Олексійовичу - докторові
сільськогосподарських наук, першому заступникові директора
Інституту цукрових буряків;
за роботу "Ресурсозберігаючі технології отримання
конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного
виробництва":
ТАРАСЕВИЧУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачеві відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України
МЕЛЬНИКУ Сергію Григоровичу - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів НАН України
ОЛАБІНУ Володимиру Михайловичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України
ШАТОСІ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук,
проректорові Національної металургійної академії України
ПІНЧУК Софії Йосипівні - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України
СТАЛІНСЬКОМУ Дмитру Віталійовичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Українського державного
науково-технічного центру "Енергосталь";
- за роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних
об'єктів та систем України на базі комплексів "Регіна":
БУТКЕВИЧУ Олександру Федотовичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН
України
ТУТИКУ Володимиру Львовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки
НАН України
ДЯЧУКУ Сергію Яковичу - провідному інженерові Інституту
електродинаміки НАН України
СОРОЧИНСЬКОМУ Валерію Володимировичу - провідному інженерові
Інституту електродинаміки НАН України
ЯНДУЛЬСЬКОМУ Олександру Станіславовичу - докторові технічних
наук, деканові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
СТАСЮКУ Олександру Іоновичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Державного економіко-технологічного
університету транспорту;
- за цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні
методи та їх застосування":
ШАРКОВСЬКОМУ Олександру Миколайовичу - академікові
Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту
математики НАН України
ЧУЄШОВУ Ігорю Дмитровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачеві кафедри Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
КОЛЯДІ Сергію Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
РОМАНЕНКО Олені Юріївні - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
МАЙСТРЕНКУ Юрію Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
ТЕПЛІНСЬКОМУ Олексію Юрійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
ФЕДОРЕНКУ Володимиру Васильовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
БЕЗУГЛОМУ Сергію Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ДАНИЛЕНКУ Олександру Івановичу - докторові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
КОРОБОВУ Валерію Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна;
- за створення та впровадження комплексу обладнання для
живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих
виробництв:
ВИПАНАСЕНКУ Станіславу Івановичу - докторові технічних наук,
професорові Національного гірничого університету
СОБОЛЄВУ Валерію Вікторовичу - докторові технічних наук,
професорові Національного гірничого університету
ШКРАБЦЮ Федору Павловичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національного гірничого університету
ВАРЕНИКУ Євгену Олександровичу - кандидатові технічних наук,
директорові Українського науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом
САВИЦЬКОМУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, заступникові директора Українського науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом
ОМЕЛЬЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - першому заступникові
директора Українського науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом
ЧЕРНОВУ Ігорю Яковичу - кандидатові технічних наук,
завідувачеві відділу Українського науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом
ДЗЮБАНУ Віталію Серафімовичу - докторові технічних наук,
першому заступникові директора дирекції стратегії поставок
електротехнічної продукції закритого акціонерного товариства
"Донецьксталь" - металургійний завод";
- за роботу "Новий клас біологічно активних ліпідів -
N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування)":
КОСТЕРІНУ Сергію Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України
ГУЛІЙ Надії Максимівні - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біохімії
імені О.В. Палладіна НАН України
КЛІМАШЕВСЬКОМУ Віталію Мар'яновичу - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені
О.В. Палладіна НАН України
ГОРІДЬКО Тетяні Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В. Палладіна
НАН України
КОСЯКОВІЙ Галині Василівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В. Палладіна
НАН України
БЕРДИШЕВУ Андрію Геннадійовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту біохімії імені О.В. Палладіна
НАН України
ЧУМАКУ Анатолію Андрійовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві лабораторії державної установи "Науковий центр
радіаційної медицини"
МАРГІТИЧУ Віктору Михайловичу - докторові медичних наук,
медичному директорові відкритого акціонерного товариства "Фармак";
- за роботу "Новітні медичні технології діагностики та
лікування постраждалих з множинними, поєднаними та
поліструктурними пошкодженнями":
ІВЧЕНКУ Валерію Костянтиновичу - докторові медичних наук,
ректорові Луганського державного медичного університету
ЛІСОВОМУ Володимиру Миколайовичу - докторові медичних наук,
ректорові Харківського національного медичного університету
ІСТОМІНУ Андрію Георгійовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Харківського національного медичного
університету
БОРЗИХ Олександру Володимировичу - докторові медичних наук,
професорові Донецького національного медичного університету імені
М. Горького
ЛОБАНОВУ Григорію Вікторовичу - докторові медичних наук,
професорові Донецького національного медичного університету імені
М. Горького
ВОЗІАНОВУ Сергію Олександровичу - докторові медичних наук,
завідувачеві відділу державної установи "Інститут урології
Академії медичних наук України"
СТРАФУНУ Сергію Семеновичу - докторові медичних наук,
заступникові директора державної установи "Інститут травматології
та ортопедії Академії медичних наук України"
КУРІННОМУ Ігорю Миколайовичу - докторові медичних наук,
провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут
травматології та ортопедії Академії медичних наук України"
ГУР'ЄВУ Сергію Омеляновичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Українського науково-практичного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
- за роботу "Будівництво та реконструкція залізничної мережі
України для збільшення пропускної спроможності та запровадження
швидкісного руху поїздів":
ШВЕЦЮ Юрію Васильовичу - завідувачеві групи Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
МАЗУРУ Олександру Анатолійовичу - кандидатові економічних
наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю
"Технологічний парк "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона"
ДАНІЛЕНКУ Едуарду Івановичу - докторові технічних наук,
професорові Державного економіко-технологічного університету
транспорту;
- за роботу "Створення авіаційних та навчально-тренувальних
комплексів на базі багатофункціональних радіоелектронних систем":
КІСЕЛЬОВУ Володимиру Костянтиновичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту
радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України
ХЛОПОВУ Григорію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачеві відділу Інституту радіофізики та електроніки імені
О.Я. Усикова НАН України
ЗУБКОВУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Наукового центру Сухопутних
військ Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного
РУДИКУ Василю Івановичу - начальникові лабораторії державного
підприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон"
ГУЧЕНКУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук, старшому
науковому співробітникові товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче об'єднання "Авіа"
КОВАЛЬОВУ Євгену Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові товариства з обмеженою
відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"
УДОВЕНКУ Володимиру Олексійовичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові товариства з обмеженою
відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"
МОЦАРЮ Петру Івановичу - заступникові директора товариства з
обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"
МАТЮСІ Володимиру Михайловичу - провідному
інженеру-програмістові товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче об'єднання "Авіа"
МОЦАРЮ Анатолію Івановичу - посмертно;
- за роботу "Створення енергоефективного комплексу добування
та використання шахтного газу метану":
ЛУКІНОВУ Вячеславу Володимировичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Інституту
геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
ПЕРЕПЕЛИЦІ Валентину Григоровичу - докторові технічних наук,
завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені
М.С. Полякова НАН України
ЧЕМЕРИСУ Ігорю Федоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені
М.С. Полякова НАН України
РАДЗІВІЛЛУ Анатолію Яковичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту геологічних наук НАН України
КІСІЛЮ Ігорю Степановичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
ПАВЛОВУ Станіславу Дмитровичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Українського
науково-дослідного інституту природних газів
БОКІЮ Борису Всеволодовичу - докторові технічних наук,
заступникові генерального директора орендного підприємства "Шахта
імені О.Ф. Засядька"
ЄФРЕМОВУ Ігорю Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
директорові шахти орендного підприємства "Шахта імені
О.Ф. Засядька";
- за роботу "Розвиток теоретичних основ, розробка та
застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного
зондування об'єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними
засобами":
КИСЕЛЬОВУ Миколі Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної
обсерваторії НАН України
РОЗЕНБУШ Вірі Калениківні - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Головної астрономічної
обсерваторії НАН України
ТИШКОВЦЮ Віктору Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Радіоастрономічного
інституту НАН України
БЕЛЬСЬКІЙ Ірині Миколаївні - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
ЛУПІШКУ Дмитру Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
КАЙДАШУ Вадиму Григоровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
ЄФІМОВУ Юрію Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Науково-дослідного
інституту "Кримська астрофізична обсерваторія"
МІЩЕНКУ Михайлу Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Годдардівського
інституту космічних досліджень НАСА, США
ШАХОВСЬКОМУ Миколі Михайловичу - кандидатові
фізико-математичних наук (посмертно)
КУЧЕРОВУ Віталію Анатолійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук (посмертно);
- за підручник "Хірургія"у 2 томах:
1. Хірургія. Том 1.-Дніпро-VAL, 2006. - 443 с.;
2. Хірургія. Том 2.- Дніпро-VAL, 2007. - 627 с.:
БЕРЕЗНИЦЬКОМУ Якову Соломоновичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
ХАПАТЬКУ Георгію Юхимовичу - кандидатові медичних наук,
асистентові кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
КЛИМЕНКУ Володимиру Микитовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Запорізького державного медичного
університету
ШАПОВАЛУ Сергію Дмитровичу - докторові медичних наук, першому
проректорові Запорізької медичної академії післядипломної освіти
ШІДЛОВСЬКОМУ Віктору Олександровичу - докторові медичних
наук, завідувачеві кафедри Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського;
- за цикл наукових праць "Психологічні механізми зародження,
становлення, здійснення особистості":
МАКСИМЕНКУ Сергію Дмитровичу - докторові психологічних наук,
академіку-секретареві відділення психології, вікової фізіології та
дефектології Національної академії педагогічних наук України
КЛИМЕНКУ Віктору Васильовичу - докторові психологічних наук,
професорові Відкритого міжнародного університету розвитку людини
"Україна".
2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки
і техніки на 2010 рік сто вісімдесят тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 травня 2011 року
N 594/2011вгору