Документ 606-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.02.2019, підстава - 56-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. № 606
Київ

Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1007 від 31.10.2012
№ 35 від 28.01.2013
№ 15 від 15.01.2014
№ 206 від 25.06.2014
№ 83 від 27.01.2016
№ 186 від 16.03.2016
№ 7 від 11.01.2017
№ 392 від 07.06.2017
№ 738 від 27.09.2017
№ 56 від 30.01.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити рекомендаційні переліки структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації з урахуванням вимог законів та особливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворюватися структурні підрозділи, не зазначені в рекомендаційному переліку, в межах бюджетних асигнувань, виділених для утримання відповідної місцевої державної адміністрації.

3. Установити, що утворення структурних підрозділів, які дублюють діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, не допускається.

4. Структура апарату місцевої державної адміністрації та статус його структурних підрозділів визначаються головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації з урахуванням вимог частини першої статті 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та інших нормативно-правових актів щодо утворення апарату для правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, проведення кадрової роботи, здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян, роботи патронатної служби, забезпечення мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції, доступу до публічної інформації, адміністрування (ведення) Державного реєстру виборців, забезпечення цифрового розвитку тощо.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 30.01.2019}

5. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій завершити реорганізацію відповідних державних адміністрацій до 1 січня 2013 року.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 71

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 606

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації

1. Структурні підрозділи*:

агропромислового розвитку (крім Київської міської державної адміністрації);

екології та природних ресурсів;

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій;

регіонального розвитку та житлово-комунального господарства;

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

туризму та курортів;

культури, національностей та релігій;

містобудування та архітектури;

молоді та спорту;

освіти і науки;

охорони здоров’я;

соціального захисту населення;

{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 83 від 27.01.2016}

фінансів;

{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 83 від 27.01.2016}

з питань надання адміністративних послуг або з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг (для Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);

з питань цивільного захисту.

2. Державний архів області (міста).

3. Служба у справах дітей.

__________
* Вид структурних підрозділів (департамент, управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права визначається головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 35 від 28.01.2013, № 15 від 15.01.2014, № 206 від 25.06.2014, № 83 від 27.01.2016, № 186 від 16.03.2016, № 392 від 07.06.2017, № 738 від 27.09.2017}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 606

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації

1. Структурні підрозділи*:

агропромислового розвитку (крім районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій);

архівний (крім районної у м. Києві державної адміністрації);

взаємодії з громадськістю;

екології та природних ресурсів;

економічного розвитку і торгівлі;

житлово-комунального господарства;

інфраструктури;

туризму та курортів;

культури;

містобудування та архітектури;

молоді та спорту;

освіти;

охорони здоров’я;

соціального захисту населення;

фінансів;

з питань надання адміністративних послуг або з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;

з питань цивільного захисту.

2. Служба у справах дітей.

__________
* Вид структурних підрозділів (управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права визначається головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1007 від 31.10.2012, № 15 від 15.01.2014, № 206 від 25.06.2014, № 83 від 27.01.2016, № 186 від 16.03.2016, № 7 від 11.01.2017, № 392 від 07.06.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 606

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996 “Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 58, ст. 2307).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1220 “Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 78, ст. 2902).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1306 “Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 86, ст. 3160).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 791 “Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 68, ст. 2280).

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1063 “Про затвердження Типового положення про управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу обласної державної адміністрації та доповнення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 95, ст. 3131).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 945 “Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 68, ст. 2360).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 969 “Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 791” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 70, ст. 2431).

8. Пункти 4 і 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 1, ст. 14).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 630 “Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 791” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 57, ст. 1947).

10. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1115 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3102).

11. Пункти 10 і 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3113).

12. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1300 “Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 98, ст. 3577).вгору