Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2011607
Документ 607-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2011 р. N 607
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) "Про затвердження Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств на оренду приміщень" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23 ст. 1080; 2006 р., N 1-2,
ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р.,
N 7, ст. 326, N 45, ст. 1469, N 91, ст. 3224) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2011 р. N 607
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п )

1. У назві і тексті постанови ( 150-2001-п ) слова "органами
державного пожежного нагляду" замінити словами "Державною
інспекцією техногенної безпеки".
2. У Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
( 150-2001-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку ( 150-2001-п ) слова "органами державного
пожежного нагляду" замінити словами "Державною інспекцією
техногенної безпеки";
2) у пункті 1 слова "введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів,"
виключити;
3) у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Дозвіл видається Держтехногенбезпеки та її
територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах
обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення
(далі - органи державного пожежного нагляду) безоплатно.";
перше речення абзацу другого замінити реченням такого змісту:
"Держтехногенбезпеки видає дозвіл на початок роботи особливо
важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається
Держтехногенбезпеки за погодженням з Мінекономрозвитку.";
в абзаці третьому слова "головним державним інспектором з
пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва
та Севастополя" замінити словами "головним державним інспектором з
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";
4) в абзаці першому пункту 3, пункті 4, абзаці четвертому
пункту 5-1, пункті 13 слова "оцінки (експертизи)" замінити словами
"експертизи (обстеження)";
5) перше речення пункту 5 після слів "у його видачі"
доповнити словами "з посиланням на відповідні вимоги";
6) у пункті 7 слова "урядового органу державного нагляду у
сфері пожежної безпеки" замінити словами "Держтехногенбезпеки";
7) у пункті 8 слова "введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів," і "акта
державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта," виключити;
8) у пункті 10 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом
"Держгірпромнагляд".
3. У додатках 1 і 2 до Порядку ( 150-2001-п ) слова "органу
державного пожежного нагляду" та слова "органами державного
пожежного нагляду" замінити відповідно словами "органу
Держтехногенбезпеки" та "Державною інспекцією техногенної
безпеки".
4. У додатку 4 до Порядку ( 150-2001-п ) слова
"Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Державний пожежний нагляд"
замінити словами "Державна інспекція техногенної безпеки".вгору