Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов'янськ
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Положення від 16.12.1982614
Документ 614-82-п, поточна редакція — Редакція від 06.10.2012, підстава - 898-2012-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 1982 г. N 614
Київ
Про затвердження положень про курорти
Трускавець і Слов'янськ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 898 ( 898-2012-п ) від 03.10.2012 }

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
Затвердити положення про курорти Трускавець у Львівській і
Слов'янськ у Донецькій областях, що додаються.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 16 грудня 1982 р. N 614
ПОЛОЖЕННЯ
про курорт Трускавець

I. Загальні положення
1. Курорт Трускавець знаходиться у Львівській області і
належить до курортів загальносоюзного значення.
2. Курорт включав в себе:
курортну зону, в якій розташовані природні лікувальні засоби,
пристрої і споруди для їх використання, санаторно-курорті заклади
та заклади відпочинку і культури, а також видовищні заклади,
підприємства громадського харчування, торгівлі та побутового
обслуговування, призначені для обслуговування осіб, що прибувають
на курорт для лікування і відпочинку;
зону, в якій знаходяться жилі будинки, громадські будівлі та
споруди для населення, що постійно проживає на території курорту;
зону, з якій розміщені централізовані господарські та
технічні служби;
зону лісопаркових насаджень і природних ландшафтів, зокрема
зовнішній лісопарковий пояс та внутрішні озеленені ділянки між
окремими зонами.
3. Курорт за своїми природними лікувальними засобами є
бальнеологічній і призначений для лікування хворих із
захворюваннями нирок, сечовивідних шляхів і органів травлення.
4. Організація і відкриття санаторно-курортних закладів, а
також визначення їх спеціалізації (медичного профілю) здійснюються
відповідно до статті 76 Закону Української РСР "Про охорону
здоров'я".
5. Координація діяльності санаторно-курортних та оздоровчих
закладів, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, щодо
використання лікувальних засобів та курортних факторів і
організації санаторно-курортного режиму здійснюються Центральною
радою по управлінню курортами профспілок.
II. Питання розвитку і забудови курорту
6. Розвиток курорту здійснюється відповідно до проекту
районного планування і генерального плану курорту.
7. Відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів у
межах території курорту провадиться відповідно до генерального
плану і проекту детального планування курорту в порядку,
встановленому чинним законодавством.
8. Для відведення земельних ділянок для будівництва нових і
розширення діючих санаторно-курортних закладів та закладів
відпочинку питання про місце їх розташування відповідно до
Положення про курорти, затвердженого постановою Рада Міністрів
СРСР від 5 вересня 1973 г. N 654, вирішується ВЦРПС і
Міністерством охорони здоров'я СРСР за погодженням з Радою
Міністрів УРСР.
9. Відповідно до Положення про курорти розробка проектів на
будівництво (розширення) санаторно-курортних закладів і закладів
відпочинку незалежно від Їх відомчої підпорядкованості,
провадиться за завданнями на проектування, погодженими з ВЦРПС і
Міністерством охорони здоров'я СРСР.
10. Будівництво на курорті нових і розширення діючих
промислових підприємств та інших об'єктів, не пов'язаних
безпосередньо із задоволенням потреб осіб, які прибувають на
курорт для лікування і відпочинку, та місцевого населення, а також
потреб санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва, як
правило, забороняються.
Відповідно до Положення про курорти будівництво таких
об'єктів може здійснюватись, як виняток, з дозволу в кожному
окремому випадку Ради Міністрів СРСР.
Дозвіл на виконання робіт (крім вказаних вище) у межах округу
санітарної охорони курорту видає Львівський облвиконком відповідно
до чинного законодавства при наявності позитивного висновку
Трускавецької територіальної ради по управлінню курортами
профспілок, Львівської обласної санітарно-епідеміологічної станції
та управління Львівського округу Держгіртехнагляду УРСР.
III. Санітарна охорона курорту
11. Санітарна охорона курорту має на меті збереження
природних фізичних і хімічних властивостей лікувальних засобів
курорту, а також охорону їх від псування, забруднення і
передчасного виснаження.
12. В окрузі санітарної охорони курорту проводяться
санітарно-оздоровчі та інші заходи, що забезпечують належний
санітарний стан курорту і його природних лікувальних засобів, а
також створення сприятливих умов для лікування й відпочинку.
13. Межі округу санітарної охорони курорту затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1981 р. N 548.
На території зон округу санітарної охорони курорту
додержуються вимоги, встановлені Положенням про курорти.
14. У межах округу санітарної охорони курорту користування
водними об'єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей,
використання їх для скидання стічних вод провадиться відповідно до
статей 64, 65 і 97-100 Водного кодексу Української РСР
( 771а-08 ).
15. Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання в
межах округу санітарної охорони курорту здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством про санітарну охорону
водопроводів та джерел водопостачання населених пунктів.
16. Забезпечення додержання правил санітарної охорони курорту
здійснюється Трускавецьким міськвиконкомом.
Трускавецький міськвиконком оповіщає населення, підприємства,
організації та установи про встановлені межі округу і зон
санітарної охорони курорту, а також про режим, діючий у кожній з
цих зон.
Заходи по санітарній охороні курорту проводяться
Трускавецькою територіальною радою по управлінню курортами
профспілок, а також організаціями, у віданні яких перебувають
санаторно-курортні заклади, заклади відпочинку та інші об'єкти,
розташовані в межах округу санітарної охорони.
Контроль за проведенням санітарно-протиепідемічних заходів на
курорті здійснюють Львівська обласна і Трускавецька міська
санітарно-епідеміологічні станції.
IV. Експлуатація природних лікувальних
засобів та благоустрій курорту
17. Експлуатація джерел мінеральних вод, спорудження
каптажних пристроїв, систематичне спостереження за дебітом,
рівнем, хімічним складом та фізичними властивостями мінеральних
вод здійснюються Трускавецькою територіальною радою по управлінню
курортами профспілок відповідно до технологічної схеми
раціональної експлуатації родовища мінеральних вод, погодженої з
Держгіртехнаглядом СРСР і затвердженої Центральною радою по
управлінню курортами профспілок.
18. Контроль за правильністю експлуатації гідромінеральних
ресурсів курорту й охороною їх від псування та передчасного
виснаження здійснює управління Львівського округу
Держгіртехнагляду УРСР.
19. Здійснення на курорті будівельно-монтажних робіт,
передбачених планами санітарно-оздоровчих заходів, покладається:
робіт, пов'язаних з охороною природних лікувальних засобів
курорту і їх використанням, - на Трускавецьку територіальну раду
по управлінню курортами профспілок (при дольовій участі
заінтересованих організацій);
робіт, пов'язаних з будівництвом загальнокурортних об'єктів
водопостачання і каналізації, шляхів та з благоустроєм, - на
Трускавецький міськвиконком (при дольовій участі заінтересованих
організацій), а в районі, де розташовані лише санаторно-курортні
заклади, - на Трускавецьку територіальну раду по управлінню
курортами профспілок;
решти робіт - на підприємства, організації та установи, які
експлуатують відповідні земельні ділянки і споруди.
20. Курортні збори, що стягуються в установленому порядку,
використовуються на благоустрій курорту і вишукування нових
бальнеологічних ресурсів.
V. Організація лікування та обслуговування на курорті
21. Відповідно до Положення про курорти:
лікування на курорті проводиться за науково обгрунтованими
методиками, затверджуваними Міністерством охорони здоров'я СРСР;
направлення на лікування у санаторно-курортні заклади
здійснюється відповідно до медичних показань, затверджуваних
Міністерством охорони здоров'я СРСР;
порядок медичного відбору і направлення осіб на
санаторно-курортне лікування встановлюється Міністерством охорони
здоров'я СРСР за погодженням з ВЦРПС.
22. Організація лікування в санаторно-курортних закладах
здійснюється відповідно до положень про ці заклади.
23. Міністерство охорони здоров'я УРСР здійснює контроль за
організацією лікувально-профілактичної роботи в
санаторно-курортних закладах, а також подає їм науково-методичну
та консультативну допомогу.
24. У разі виникнення в осіб, прибулих на курорт для
лікування і відпочинку, гострих інфекційних та інших захворювань,
а також різкого погіршення стану здоров'я вони госпіталізуються до
Трускавецької міської лікарні. Порядок госпіталізації
встановлюється відділом охорони здоров'я Трускавецького
міськвиконкому за погодженням з Трускавецькою територіальною радою
по управлінню курортами профспілок.
25. З метою забезпечення умов для лікування і відпочинку
громадян на курорті Трускавецький міськвиконком установлює
загальнокурортний режим, який передбачає, зокрема, заходи по
боротьбі з шумом і по регулюванню роботи транспорту, зовнішньої
радіотрансляційної мережі, видовищних закладів, торговельних та
інших підприємств.

{ Положення про курорт Слов'янськ втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 898 ( 898-2012-п ) від 03.10.2012 }вгору