Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, Дозвіл від 30.05.2011615
Документ 615-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2019, підстава - 698-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 2011 р. № 615
Київ

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 751 від 04.07.2011
№ 307 від 25.01.2012
№ 991 від 17.10.2012
№ 24 від 09.01.2013
№ 42 від 28.01.2015
№ 1173 від 16.12.2015
№ 76 від 11.02.2016
№ 277 від 06.04.2016
№ 775 від 02.11.2016
№ 1063 від 30.11.2016
№ 518 від 21.06.2017
№ 519 від 04.07.2017
№ 333 від 25.04.2018
№ 848 від 17.10.2018
№ 1131 від 18.12.2018
№ 558 від 19.06.2019
№ 698 від 26.06.2019}

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. № 615

ПОРЯДОК
надання спеціальних дозволів на користування надрами

{У тексті Порядку, крім абзацу дев’ятого пункту 10, абзацу другого пункту 11, абзацу чотирнадцятого пункту 23 і абзацу першого пункту 26, слово “Держгеонадра” в усіх відмінках замінено словами “орган з питань надання дозволу” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

{У тексті Порядку слова “, видача дубліката” у всіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

1. Цей Порядок регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами.

Користувачами надр можуть бути особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (далі - надрокористувачі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. При цьому в угоді на користування надрами визначаються просторові межі кожного виду корисної копалини.

Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр.

Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі, захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без дозволу на спеціальне водокористування.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012}

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

{Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

7. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років - на видобування корисних копалин;

30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів; видобування корисних копалин (крім нафти і газу), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин в установленому порядку; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти виключно в результаті геологічного вивчення ділянки надр на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами здійснив апробацію за умови затвердження в установленому порядку підрахунку запасів корисних копалин після отримання спеціального дозволу;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018, № 1131 від 18.12.2018}

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення (включаючи ділянки надр, надані з метою їх геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки) або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

{Абзац перший підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012}

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, орган з питань надання дозволу або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень (далі - орган з питань надання дозволу) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону;

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;

{Підпункт 5 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;

{Підпункт 6 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

7) геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

{Підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

{Підпункт 8 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

10) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;

11) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт;

{Підпункт 12 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Підпункт 13 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Підпункт 14 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

15) виконання угод про розподіл продукції;

16) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, механізм рекультивації яких встановлено Порядком реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання дозволу без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, визначеними Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У такому разі рішення про надання дозволу без проведення аукціону або про відмову в наданні такого дозволу з підстав, передбачених цим Порядком, приймається протягом 30 робочих днів після отримання органом з питань надання дозволу погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або після настання дати, з якої вважається, що надання дозволу органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, погоджено.

Орган з питань надання дозволу під час надання дозволів без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту не надсилає запити правоохоронним органам, суб’єктам фінансового моніторингу, органам ДФС.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

17) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов’язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

{Підпункт 18 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, у паперовій та електронній формі. Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї документів. У заяві зазначаються назва ділянки надр, її місцезнаходження відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), географічні координати ділянки надр, вид корисних копалин, вид користування надрами, строк дії дозволу, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), інформація для здійснення зв’язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, № 991 від 17.10.2012, № 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 775 від 02.11.2016, № 333 від 25.04.2018, № 558 від 19.06.2019}

Заява та додані до неї документи подаються органові з питань надання дозволу з прошитими і пронумерованими сторінками та з описом доданих документів, засвідченим підписом уповноваженої особи претендента. Заява засвідчується підписом уповноваженої особи претендента із зазначенням дати та вихідного номера.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв’язком.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові не пізніше семи робочих днів з дня їх реєстрації. Інформація про повернення документів розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з дня їх повернення заявникові.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 558 від 19.06.2019}

Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається органом з питань надання дозволу відповідно до даних, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та пропозицій Мінприроди, передбачених пунктом 25 цього Порядку. Інформація про предмет зазначеного рішення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу (крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу, в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб’єктів господарювання - резидентів України, для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами його розгляду не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов’язкових платежів станом на останній звітний період.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-14 і 16-18 цього пункту, здійснюється за рішенням органу з питань надання дозволу.

{Абзац сорок перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

У випадку, передбаченому підпунктом 15 цього пункту, дозволи надаються за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

9. Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції та у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, погоджується з:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015, № 333 від 25.04.2018}

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення.

{Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Видача дозволу здійснюється на підставі заяви і документів, зазначених у додатку 1, та погоджується органами, визначеними абзацами другим - четвертим цього пункту.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Перелік органів місцевого самоврядування та відповідних місцевих держадміністрацій, визначених у статті 21 Кодексу України про надра, яким направляється на погодження надання у користування відповідної ділянки надр, визначається органом з питань надання дозволу відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Дії щодо погодження видачі дозволу вчиняються органом з питань надання дозволу без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, і документів, зазначених у додатку 1, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

Для здійснення погодження орган з питань надання дозволу, не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 558 від 19.06.2019}

За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

Погодження надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції здійснюється у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і відповідними угодами про розподіл продукції.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження надання дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу вважається, що надання дозволу ними погоджено.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

10. Невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

вимоги до ефективності робіт;

сучасні технології видобування та переробки корисних копалин;

порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;

підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр.

Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після їх підписання.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

11. У разі надання дозволу на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Держгеонадрами і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

12. Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

підстави для надання дозволу;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання;

вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1991), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата складення і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами (у дозволі як мету користування надрами може бути зазначено виконання інвестиційних проектів);

{Абзац дев'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (у дозволі, наданому фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, зазначається серія та номер паспорта);

{Абзац дванадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу наведена у додатках 3 і 4.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014).

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 24 від 09.01.2013}

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а відповідне рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з питань надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови подання суб’єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов’язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220).

14. У разі виникнення потреби у продовженні строку дії дозволу, наданого на геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами, за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, № 277 від 06.04.2016; в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення може здійснюватися не більше двох разів, крім дозволів на геологічне вивчення, згідно з якими роботи виконуються виключно за кошти державного бюджету.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Строк дії дозволу, наданого відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, може бути продовжено лише в межах строку дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу.

Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, надрокористувач подає органу з питань надання дозволу заяву на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, не пізніше ніж за шість місяців, на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, - за три місяці до закінчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подав заяву в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу.

{Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, 558 від 19.06.2019}

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, та їх копію в електронній формі.

{Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

{Абзац сьомий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

Заява та додані до неї документи із прошитими і пронумерованими сторінками подаються органові з питань надання дозволу разом з описом доданих документів, засвідченим підписом надрокористувача. Заява засвідчується підписом надрокористувача із зазначенням дати подання та вихідного номера. Разом із заявою подається також копія заяви та доданих до неї документів.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 558 від 19.06.2019}

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу, в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб’єктів господарювання - резидентів України, для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами його розгляду не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами не виявлено.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}вгору