Документ 616-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2018, підстава - 658-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. № 616
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 658 від 22.08.2018}

Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1572 від 17.11.2004
№ 1757 від 25.12.2004
№ 305 від 20.04.2005
№ 1134 від 19.09.2007
№ 617 від 11.07.2012
№ 551 від 05.08.2015
№ 437 від 13.07.2016}

Відповідно до статті 4 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 616

ПОРЯДОК
розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу

{У тексті Порядку слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1572 від 17.11.2004}

{У тексті Порядку слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 305 від 20.04.2005}

{У тексті Порядку та додатка до нього слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з Постановою КМ № 1134 від 19.09.2007}

{У тексті Порядку слова “управління або відділ у справах сім’ї та молоді” в усіх відмінках замінено словами “структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї,” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 617 від 11.07.2012}

{У тексті Порядку слова “внутрішніх справ” замінено словами “Національної поліції” згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття, обліку і розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу (далі - заява).

2. Прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалого від насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства, Мінсоцполітики, структурним підрозділом, відповідальним за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, відповідної місцевої держадміністрації, відповідним підрозділом органу Національної поліції (далі - органи).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 11.07.2012}

3. Усна заява викладається заявником і записується посадовою особою відповідного органу, а письмова - надсилається поштою або подається особисто, або передається через іншу особу.

4. У заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання постраждалого від насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства, а також міститься інформація про те, ким вчинено насильство в сім'ї, час і місце його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення.

5. Заява одразу після надходження до Мінсоцполітики, структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, відповідної місцевої держадміністрації реєструється в журналі обліку заяв про вчинення насильства в сім'ї, а до відповідного підрозділу органу Національної поліції - у книзі обліку заяв про злочини та пригоди.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 11.07.2012}

6. Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.

7. Органи розглядають заяву не більше ніж протягом трьох днів. Якщо виникає потреба у перевірці викладених у заяві фактів та з'ясуванні додаткових обставин, заява розглядається не більше ніж протягом семи календарних днів.

У разі коли заява стосується неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї, відповідна інформація подається службі у справах дітей та органу опіки і піклування.

8. Відповідний підрозділ органу Національної поліції інформує протягом трьох днів про отримання заяви структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, відповідної місцевої держадміністрації.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 11.07.2012}

9. Про отримання заяви, в якій міститься повідомлення про існування загрози життю і здоров'ю особи, негайно інформується відповідний орган Національної поліції (за спеціальною телефонною лінією 102) для вжиття заходів до припинення насильства або дій членів сім'ї, спрямованих на виконання реальної загрози його вчинення.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 11.07.2012}

10. Під час розгляду заяви здійснюється відвідання постраждалого від насильства в сім'ї або особи, стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства, за місцем проживання представниками відповідного підрозділу органу Національної поліції, структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідної місцевої держадміністрації, а у разі отримання зазначеної інформації стосовно неповнолітнього - із залученням представників органу опіки та піклування і служби у справах дітей.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1757 від 25.12.2004, № 617 від 11.07.2012, № 551 від 05.08.2015}

11. Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, відповідної місцевої держадміністрації організовує надання постраждалим від насильства в сім'ї та членам сім'ї, стосовно яких існує реальна його загроза, психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних та інших послуг, якими вони можуть скористатися через мережу центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та їх спеціалізованих служб, а у разі потреби направляють їх до спеціалізованих установ для постраждалих від насильства в сім'ї (кризові центри, притулки, центри медико-соціальної реабілітації).

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1757 від 25.12.2004}

12. Відомості про особисте життя та інша інформація, що міститься у заяві, не підлягають розголошенню.вгору