Документ 616_007, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.05.2011, підстава - v2448321-11


Угода
між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних
миротворчих і гуманітарних операціях під егідою
міжнародних організацій
( Угоду ратифіковано Законом
N 1634-III ( 1634-14 ) від 06.04.2000 )
{ Угода втратила чинність 1 травня 2011 року.
Додатково див. Лист ( v2448321-11 ) від 05.08.2011 }

Україна і Республіка Польща, які надалі іменуються Сторонами,
керуючись цілями та принципами Хартії Організації Об'єднаних
Націй, а також положеннями документів регіональних організацій, що
стосуються багатостороннього співробітництва у справі підтримання
міжнародного миру і безпеки; враховуючи положення статей 3 і 4 Договору між Україною та
Республікою Польща про добросусідські відносини, дружні стосунки
та співпрацю, підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року
( 616_172 ); погодились про таке:
Стаття 1
1. Сторони створюють спільний військовий миротворчий
батальйон, який надалі іменується "Батальйоном". 2. Структуру Батальйону, його чисельний склад, спосіб
керування, забезпечення, а також ступінь участі Збройних Сил
України та Збройних Сил Республіки Польща визначить окрема угода,
укладена між міністерствами оборони Сторін. 3. Міністерства оборони Сторін виділяють із складу збройних
сил кожної із держав підрозділи, які входитимуть до складу
Батальйону, та їх оснащення, які надалі іменуються "національними
частинами Батальйону". До часу підпорядкування складових частин
спільному командуванню, вони залишатимуться в структурах збройних
сил країн, до яких належать. 4. Українська частина Батальйону постійно перебуватиме на
території України, польська частина Батальйону постійно
перебуватиме на території Республіки Польща. На період підготовки
Батальйону до дії в районі операції, в якій Батальйон братиме
участь, місце його дислокації узгоджується міністерствами оборони
Сторін в кожному окремому випадку.
Стаття 2
1. Батальйон може брати участь у міжнародних миротворчих
операціях: 1) Організації Об'єднаних Націй, мандат яких затверджується
Радою Безпеки ООН та іншими міжнародними організаціями, які несуть
відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки
згідно з положеннями розділу VIII Хартії ООН; 2) багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки
ООН. 2. Батальйон може брати участь у міжнародних миротворчих
операціях міжнародних організацій або сил, визначених у статті 2
цієї Угоди, які проводяться з метою: 1) запобігання виникненню міждержавних і внутрішніх
конфліктів; 2) врегулювання або створення умов для врегулювання
міждержавних і внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту; 3) надання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало
внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів; 4) надання допомоги країнам у ліквідації наслідків
конфліктів; 5) усунення загрози миру, порушень миру, акту агресії або
врегулювання міждержавних та внутрішніх конфліктів. 3. Завдання, які виконуватиме Батальйон, витікатимуть з
рішень тієї міжнародної організації, яка здійснює конкретну
операцію, і підлягатимуть затвердженню відповідними органами
Сторін. 4. Участь Батальйону в міжнародних миротворчих операціях
здійснюється шляхом направлення його в підпорядкування органів, що
визначаються мандатом відповідної міжнародної миротворчої операції
після прийняття обопільного рішення Сторонами. 5. Виведення Батальйону з операції здійснюватиметься на
підставі рішень відповідних органів Сторін, причому прийняття
такого рішення принаймні однією із Сторін буде підставою для
виведення Батальйону в повному складі.
Стаття 3
1. Командуванням Батальйону є командир Батальйону і начальник
штабу - перший заступник командира Батальйону, підпорядкований
командиру Батальйону. Обов'язки командира Батальйону по черзі
виконуються офіцером Збройних Сил України та офіцером Війська
Польського, при цьому обов'язки начальника штабу Батальйону
виконуються офіцером збройних сил іншої Сторони. Зазначені офіцери
призначаються на командні посади за узгодженим рішенням
міністерств оборони Сторін. 2. До часу підпорядкування національних частин Батальйону
командуванню, яке зазначене в пункті 1 цієї статті, ці частини
підпорядковуються відповідному командуванню збройних сил Сторін. 3. Командир Батальйону підпорядковується: 1) на період підготовки Батальйону - командуванню збройних
сил Сторони, до якої належить; 2) на період злагодження та допідготовки Батальйону до дій у
районі міжнародної миротворчої операції - командуванню збройних
сил Сторін, призначених у кожному конкретному випадку; 3) на період участі в міжнародній миротворчій операції -
органу, визначеному пунктом 4 статті 2 цієї Угоди, підтримуючи
постійний зв'язок з міністерствами оборони Сторін. 4. Офіційна мова спілкування в Батальйоні - англійська.
Особовий склад Батальйону може також спілкуватися українською і
польською мовами.
Стаття 4
1. Командир Батальйону та інші представники командування в
Батальйоні мають право віддавати накази військовослужбовцям
незалежно від їх належності до Збройних Сил України або Збройних
Сил Республіки Польща. Військовослужбовці повинні виконувати
віддані накази, якщо вони не входитимуть у протиріччя з внутрішнім
законодавством тієї держави, громадянами якої вони є і якщо ці
накази будуть пов'язані з цілями, щодо виконання яких Батальйон
був створений. 2. Право віддавати накази, про які йшлося в пункті 1 цієї
статті, надається на період спільних навчань Батальйону,
підготовки до дій в районі операції, у якій він братиме участь, а
також під час взяття участі в операції. 3. Вогнепальна зброя, а також заходи фізичного впливу
військовослужбовцями Батальйону в районі проведення міжнародної
миротворчої операції, в якій бере участь Батальйон, можуть
застосовуватись у випадках, зазначених у міжнародних угодах, що
стосуються цієї операції, за наказом командира.
Стаття 5
1. Військовослужбовці національних частин Батальйону
проходять дійсну військову службу згідно з чинним законодавством
Сторони, громадянами якої вони є. 2. Дисциплінарні заходи щодо військовослужбовців національних
частин Батальйону застосовуються їх національними командирами
згідно з чинним законодавством Сторін, громадянами якої вони є.
Військовослужбовці національних складових частин Батальйону несуть
дисциплінарну та кримінальну відповідальність згідно з чинним
законодавством держави, громадянами якої вони є, а правові дії
щодо цих військовослужбовців виконуватиме відповідний орган цієї
держави. Виняток становить положення пункту 3 цієї статті. 3. Якщо протиправні дії військовослужбовця не будуть
пов'язані з виконанням службових обов'язків, він нестиме
кримінальну відповідальність згідно з законодавством держави
Сторони, на території якої вчинено протиправну дію, а правові дії
щодо нього здійснюватиме відповідний орган цієї держави. 4. Якщо дії військовослужбовця будуть вчинені у зв'язку з
виконанням службових обов'язків: 1) військові власті направляючої держави мають першість у
здійсненні юрисдикції по відношенню до цього військовослужбовця
щодо злочинів, спрямованих виключно проти майна або безпеки цієї
держави та злочинів виключно проти особи або майна іншого члена
збройних сил цієї держави або їх цивільного персоналу; 2) власті приймаючої держави мають першість у здійсненні
юрисдикції по відношенню до цього військовослужбовця у випадку
всяких інших злочинів.
Стаття 6
1. Статус та умови перебування українських
військовослужбовців на польській території у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, а також статус та умови перебування
польських військовослужбовців на українській території у зв'язку з
виконанням службових обов'язків визначається окремою угодою. 2. Порядок направлення, статус та умови перебування
військовослужбовців Батальйону в районі проведення міжнародної
миротворчої операції, у якій Батальйон бере участь, визначається
окремою угодою, укладеною з організацією, зазначеною у статті 2
цієї Угоди.
Стаття 7
1. Окрема підготовка військовослужбовців національних частин
Батальйону проводиться за єдиною програмою в місцях їх постійної
дислокації та в національних учбових центрах. 2. Спільна підготовка військовослужбовців Батальйону
проводиться відповідно до узгоджених планів та програм. 3. Детальні засади і порядок забезпечення безпеки Батальйону
під час спільних навчань, а також підготовки до дій в міжнародній
миротворчій операції, в якій він братиме участь, визначить окрема
угода між міністерствами оборони Сторін.
Стаття 8
1. Інформація, яку органи Сторін відносять до державної
таємниці і яка передається у зв'язку з виконанням цієї Угоди
однією Стороною іншій Стороні, підлягатиме охороні згідно з чинним
законодавством Сторони, що цю інформацію отримала, відповідно до
ступеня секретності, еквівалентного ступеню секретності власної
інформації. Таку інформацію жодна із Сторін не має права
передавати будь-якій третій стороні без попередньої письмової
згоди Сторони, яка таку інформацію надала. 2. Конкретні принципи і засоби охорони інформації, про яку
йдеться в пункті 1 цієї статті, визначає окрема угода, укладена
між відповідними органами Сторін.
Стаття 9
1. Забезпечення національних частин Батальйону зброєю,
військовим майном, боєприпасами та матеріалами,
господарсько-побутове і фінансове забезпечення на період навчання
та період підготовки до дій в районі міжнародної миротворчої
операції, в якій Батальйон бере участь, здійснюється відповідними
органами збройних сил, до яких належать національні складові
частини Батальйону. 2. Конкретні принципи та засоби виконання питань, викладених
у пункті 1 цієї статті, узгоджуються відповідними військовими
органами Сторін у кожному конкретному випадку. 3. Засади тилового (матеріального, технічного, транспортного,
житлового, медичного тощо) забезпечення та забезпечення зв'язку
Батальйону в районі проведення міжнародної миротворчої операції, в
якій він бере участь, а також інші пов'язані з цим питання
визначає окрема угода.
Стаття 10
1. Батальйон фінансується Сторонами пропорційно чисельності
його національних складових частин, визначених згідно з пунктом 3
статті 1 цієї Угоди. 2. Фінансування національних складових частин Батальйону в
період навчання і підготовки до дій в операції, у якій він братиме
участь, здійснюється відповідними органами збройних сил, до яких
належать ці частини. 3. При фінансуванні національних складових частин Батальйону
в міжнародній миротворчій операції, в якій він візьме участь,
приймається до уваги рішення міжнародної організації, яка
проводить цю операцію. 4. Конкретні принципи та способи фінансування Батальйону, в
тому числі страхування особового складу, озброєння і військового
майна, а також фінансові розрахунки щодо бойової підготовки та
забезпечення Батальйону, і витрати, пов'язані з перебуванням
польської частини Батальйону на території України у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, а також витрати, пов'язані з
перебуванням української частини Батальйону на території
Республіки Польща у зв'язку з виконанням службових обов'язків та
діями Батальйону в районі проведення міжнародної миротворчої
операції, у якій він бере участь, визначається окремою угодою,
укладеною між міністерствами оборони Сторін.
Стаття 11
1. Відшкодування збитків, вчинених по відношенню до
військовослужбовця або національного майна складової національної
частини Батальйону здійснюватиметься за рахунок збройних сил, до
яких належить військовослужбовець, який вчинив збиток або держава,
громадянином якої є третя особа, яка вчинила цей збиток. 2. Відшкодування збитків, вчинених по відношенню до третіх
осіб або щодо їх майна, військовослужбовцем складової національної
частини Батальйону здійснюватиметься за рахунок збройних сил, до
яких він належить. 3. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті не виключають
можливості регресивного позову щодо відповідальності
військовослужбовців і третіх осіб відповідно до внутрішнього
законодавства держави, громадянами якої вони є. 4. Обсяги відшкодування, про які йшлося в пунктах 1 і 2 цієї
статті, а також детальні засади і порядок дій в питаннях
визначення виплати відшкодування вчинених збитків, визначає окрема
угода між міністерствами оборони Сторін.
Стаття 12
З метою вирішення всіх поточних питань, пов'язаних з
утворенням, забезпеченням, навчанням, підготовкою та діями
Батальйону, створюють українсько-польську робочу групу, що
складатиметься з представників Міністерства оборони України та
Міністерства національної оборони Республіки Польща. Співголовами
цієї робочої групи будуть особи, призначені кожним з міністрів по
одній особі від кожної Сторони.
Стаття 13
Суперечки стосовно тлумачення та застосування цієї Угоди,
Сторони вирішуватимуть шляхом безпосередніх консультацій і
переговорів без звернення до третьої сторони.
Стаття 14
Ця Угода не порушує прав і обов'язків, визначених
двосторонніми та багатосторонніми угодами, укладеними Сторонами з
іншими державами та міжнародними організаціями.
Стаття 15
1. Угода набирає чинності через 30 днів з моменту одержання
письмового повідомлення іншою Стороною про виконання Сторонами
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
чинності цією Угодою. Сторони спільно поінформують Організацію
Об'єднаних Націй про створення цього Батальйону. 2. За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення у вигляді протоколів, які становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди. 3. Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може
бути денонсована в будь-який час кожною із Сторін шляхом
письмового повідомлення про своє бажання припинити її дію. У
такому випадку Угода втрачає чинність через 30 днів з дня
отримання письмового повідомлення іншою Стороною, але не раніше
дня повернення з міжнародної миротворчої операції, в якій бере
участь Батальйон, останнього підрозділу національної складової
частини Батальйону до своєї держави. 4. Втрата чинності цією Угодою не порушує права Сторін на
пред'явлення вимог щодо витрат, пов'язаних з навчанням,
забезпеченням, підготовкою та діяльністю Батальйону, передбаченими
статтями 7, 9 та 10 цієї Угоди, а також відшкодувань, зазначених в
статті 11 цієї Угоди.
Вчинено в м.Варшаві 26 листопада 1997 р. у двох примірниках,
кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі
тексти автентичні. У разі розбіжностей в тлумаченні цієї Угоди перевага
надається тексту англійською мовою.
За Україну За Республіку Польща
Міністр оборони Міністр національної оборони
України Республіки Польщавгору