Документ 616_014, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.03.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.1994. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України і Урядом Республіки Польща
про збереження місць пам'яті і поховання жертв
війни та політичних репресій

Дата підписання: 21.03.1994 Дата набуття чинності: 29.08.1994
Уряд України і Уряд Республіки Польща, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", відповідно до прагнень своїх
народів гідно шанувати місця пам'яті і поховання осіб, які
загинули або були закатовані як на території України, так і на
території Республіки Польща внаслідок воєн та політичних репресій, виходячи з положень статті 18 Договору між Україною і
Республікою Польща про добросусідство, дружбу та співробітництво,
підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року ( 616_172 ), керуючись відповідними положеннями Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) та Додаткових протоколів ( 995_911, 995_200 )
до них, прагнучи забезпечити вільний обмін інформацією та повний
доступ до джерельно підтвердженої правди, діючи в інтересах зближення обох народів та досягнення їх
повного взаєморозуміння у майбутньому, домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони керуватимуться положеннями цієї Угоди при
вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з визначенням, реєстрацією,
улаштуванням, збереженням та належним утриманням місць пам'яті і
поховання жертв війни та політичних репресій, а також питань
стосовно ексгумації тлінних останків та гідного їх пам'яті
перепоховання.
Стаття 2
Договірні Сторони погодились, що в цій Угоді: "місце пам'яті" означає місце, пов'язане з боротьбою або
катуванням; "улаштування місць пам'яті і поховання" є визначення їх меж,
встановлення надгробків, пам'ятників, пам'ятних дошок та
меморіальних споруд; "утримання місць пам'яті і поховання" означає охорону могил,
гробків, пам'ятників та меморіальних споруд, їх підтримання у
належному стані.
Стаття 3
1. Договірні Сторони обмінюватимуться наявною інформацією, що
стосується розташування місць пам'яті і поховання, їх кількості і
розмірів та персональних даних загиблих та закатованих і будь-якою
іншою інформацією, що має відношення до таких осіб і пов'язана з
реалізацією цієї Угоди. На основі зазначеної інформації будуть
складені офіційні списки місць пам'яті і поховання. 2. У разі виявлення нових місць пам'яті або поховання
Договірна Сторона, на території якої вони знаходяться, негайно
вживатиме заходів з метою їх охорони. Такі місця, за взаємною
домовленістю Договірних Сторін, включаються до офіційних списків.
Стаття 4
1. Кожна з Договірних Сторін на території своєї держави
утримуватиме місця пам'яті і поховання військових і цивільних осіб
іншої Договірної Сторони, зазначених у Статті 1 цієї Угоди, згідно
з відповідними положеннями Женевських конвенцій про захист жертв
війни ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) та додаткових
протоколів ( 995_911, 995_200 ) до них. 2. Кожна із Договірних Сторін на території своєї держави буде
сприяти вжиттю іншою Договірною Стороною заходів щодо улаштування
місць пам'яті і поховання та увічнення пам'яті загиблих і
закатованих. При цьому можуть бути використані національні та
релігійні символи. В окремих випадках, за згодою Договірних Сторін, можуть бути
застосовані інші форми увічнення пам'яті загиблих і закатованих. 3. Договірні Сторони інформуватимуть одна одну про випадки
вандалізму у місцях пам'яті і поховання, а також вживатимуть
заходів по їх відновленню та запобіганню таких випадків у
майбутньому. 4. Договірні Сторони прагнутимуть усунути з територій, на
яких розташовані місця пам'яті і поховання, а також з територій,
безпосередньо до них прилеглих, будь-яких об'єктів, несумісних із
статусом цих місць. 5. В ході реалізації вищезазначених заходів у місцях пам'яті
і поховання Договірні Сторони, в разі необхідності,
враховуватимуть національні звичаї та релігійні традиції інших
народів.
Стаття 5
1. При перенесенні тлінних останків військових і цивільних
осіб з метою їх поховання на батьківщині ексгумація
проводитиметься за згодою Договірної Сторони, на території держави
якої вони поховані. 2. Після отримання згоди на ексгумацію тлінних останків
військових і цивільних осіб Договірні Сторони, в разі
необхідності, узгоджуватимуть процедуру здійснення ексгумації та
передання останків.
Стаття 6
1. Зміна місця поховання тлінних останків загиблих та
закатованих у державі, на території якої вони були поховані, може
проводитися лише в окремих випадках, на підставі рішення
відповідних органів влади Договірної Сторони, на території якої
знаходиться місце поховання. При цьому про заплановану зміну місця
поховання негайно інформується відповідний державний орган іншої
Договірної Сторони. 2. Ексгумація, яка проводиться з метою зміни місця поховання,
здійснюється за участю представників відповідних установ обох
Договірних Сторін, з дотриманням процедури, прийнятої у державі
ексгумації, разом із складенням відповідних документів.
Стаття 7
1. Кожна з Договірних Сторін прийматиме на своїй території
спеціальні робочі групи, уповноважені відповідними установами
Договірних Сторін, для вирішення питань, пов'язаних з
встановленням персональних даних загиблих та закатованих,
увічненням їх пам'яті, а також для здійснення інших дій,
зазначених у попередніх статтях цієї Угоди на строк, необхідний
для їх закінчення. 2. Кожна із Договірних Сторін гарантуватиме спеціальним
робочим групам іншої Договірної Сторони забезпечення необхідних
умов для їх діяльності, разом з робочими приміщеннями, житлом,
свободою пересування по території своєї держави, доступ до всіх
джерел інформації, що стосуються місць поховання. Договірні
Сторони зобов'язуються надавати зазначеним групам всіляку можливу
допомогу та підтримку. 3. Умови діяльності зазначених груп, строки їх прийому та їх
кількість узгоджуються відповідними установами Договірних Сторін. 4. Плани робіт, на основі яких будуть діяти спеціальні робочі
групи однієї Договірної Сторони на території держави іншої
Договірної Сторони, підлягають погодженню з відповідними органами
цієї Договірної Сторони. 5. Представники відповідних установ Договірних Сторін мають
право без попереднього повідомлення знайомитись з діяльністю груп,
які знаходяться на її території.
Стаття 8
1. Обладнання, транспортні засоби та матеріали, які ввозяться
спеціальними робочими групами з території держави однієї
Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони і
призначені для улаштування місць пам'яті та поховання,
звільняються від обмежень на ввіз, митних зборів та фінансових
зобов'язань при наявності повного списку предметів, що ввозяться,
і з зобов'язанням, що все це буде використовуватись тільки за
вказаним в цій Угоді призначенням. 2. Ввіз обладнання, транспортних засобів, а також
невикористаних матеріалів, про які йдеться у п.1 цієї Статті,
здійснюється протягом одного місяця після закінчення робіт на
території держави, в якій вони виконувались.
Стаття 9
1. Фінансові витрати, необхідні для здійснення заходів,
зазначених у пункті 1 Статті 4 цієї Угоди, бере на себе Договірна
Сторона, на території держави якої розташовані місця пам'яті і
поховання військових і цивільних осіб іншої Договірної Сторони. 2. Заходи, зазначені у пункті 2 Статті 4 та у Статті 5 цієї
Угоди, фінансуються Договірною Стороною, що їх здійснює. 3. Фінансування заходів, згаданих у Статті 6 цієї
Угоди, здійснюється Договірною Стороною, за ініціативою якої такі
заходи реалізуються. У кожному конкретному випадку такі витрати
можуть бути частково або повністю компенсовані іншою Договірною
Стороною згідно з доброю волею Договірних Сторін та їх реальними
можливостями. 4. Витрати на відрядження та утримання спеціальних робочих
груп бере на себе Договірна Сторона, яка їх направляє.
Стаття 10
1. Кожна з Договірних Сторін відповідно до законодавства
своєї держави та існуючих двосторонніх домовленостей забезпечить
громадянам держави іншої Договірної Сторони вільний доступ до
місць пам'яті і поховання загиблих та закатованих їх
співвітчизників. 2. Договірні Сторони сприятимуть створенню та утриманню
музеїв та центрів зустрічей поблизу місць пам'яті і поховання.
Стаття 11
Кожна з Договірних Сторін призначить державні установи,
відповідальні за реалізацію положень цієї Угоди.
Стаття 12
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на тридцятий день після того, як Договірні Сторони шляхом
обміну нотами повідомлять одна одну про виконання відповідних
законодавчих процедур, що необхідні для набуття чинності цією
Угодою. 2. Кожна з Договірних Сторін може припиняти дію цієї Угоди,
повідомивши про це іншу Договірну Сторону у письмовій формі. У
такому випадку ця Угода втрачає чинність через шість місяців після
дати отримання іншою Договірною Стороною такого повідомлення.
Здійснено у м.Варшава 21 березня 1994 року в двох
примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Республіки Польща
(підпис) (підпис)вгору