Документ 616_151, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 08.02.2011. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Міністерством юстиції України
та Міністерством юстиції Республіки Польща
на виконання пункту 3 статті 3 Договору між Україною
і Республікою Польща про правову допомогу та правові
відносини у цивільних і кримінальних справах

Дата підписання: 10.01.2011 Дата набрання чинності для України: 08.02.2011
Міністерство юстиції України
та
Міністерство юстиції Республіки Польща
далі - "Сторони",
діючи на підставі пункту 3 статті 3 Договору між Україною і
Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у
цивільних і кримінальних справах ( 616_174 ), укладеного у місті
Києві 24 травня 1993 року, далі в тексті - "Договір",
з метою налагодження та прискорення надання правової допомоги
у цивільних справах
домовилися про таке:
Стаття 1
У справах, які охоплюються Договором ( 616_174 ),
встановлено, що під час передачі клопотань про надання правової
допомоги на основі статті 4 Договору наступні органи зносяться між
собою безпосередньо:
- з боку України - Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління
юстиції в областях, містах Києві і Севастополі (далі - "головне
управління юстиції");
- з боку Республіки Польща - голови окружних судів Республіки
Польща.
Стаття 2
1. Суд України, який розглядає справу, подає клопотання про
надання правової допомоги через відповідне головне управління
юстиції до голови окружного суду Республіки Польща, в окрузі якого
має бути виконане клопотання.
2. Суд Республіки Польща, який розглядає справу, передає
клопотання про надання правової допомоги за посередництвом голови
відповідного окружного суду безпосередньо до головного управління
юстиції в Автономну Республіку Крим, місто Київ чи Севастополь або
в ту область України, на території якої має бути виконане
клопотання.
3. Органи, згадані у статті 1, які отримали клопотання,
передають їх у відповідний суд з метою виконання.
4. Матеріали щодо виконання клопотань про надання правової
допомоги передаються органом, що виконував клопотання, через
органи, згадані у статті 1, в орган, який склав дане клопотання.
Стаття 3
1. Сторони надсилають одна одній переліки органів, згаданих у
статті 1, разом з їх контактною інформацією.
2. У разі зміни контактної інформації, що надсилається
відповідно до пункту 1 цієї статті, відповідна Сторона повідомляє
про це іншій Стороні у розумно короткий строк.
Стаття 4
Ця Угода набирає чинності через 30 днів від дня її
підписання.
Укладено у місті Варшава від 10.01.2011 у двох примірниках,
кожний українською та польською мовами.
За Міністерство юстиції За Міністерство юстиції
України Республіки Польща
(підпис) (підпис)вгору