Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013617
Документ 617-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р. № 617
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140 “Про Порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 173; 2007 р., № 8, ст. 314; 2011 р., № 45, ст. 1855; 2012 р., № 87, ст. 3536) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 617

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;

2) у вступній частині слово “ліквідацією” замінити словами “запобіганням та ліквідацією наслідків”, а слова “та їх наслідків” виключити;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається.”.

2. У Порядку фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК
фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 1 слова “зазначених ситуацій та їх наслідків” замінити словами “наслідків зазначених ситуацій”;

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.”;

4) в абзаці другому пункту 3 слова “що потерпіли від надзвичайних ситуацій” замінити словами “на територіях яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація”;

5) у пункті 4:

в абзаці першому слова “щодо ліквідації” замінити словами “із запобігання та ліквідації наслідків”;

абзаци другий і третій після слів “на території яких виникла” доповнити словами “чи може виникнути”;

6) у пункті 5:

в абзаці першому слова “з ліквідації” замінити словами “із запобігання та ліквідації наслідків”, а слова “або їх наслідків” виключити;

абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“Разом з клопотанням до органу виконавчої влади вищого рівня подаються документи, що містять:

обґрунтування необхідності та обсягів виділення додаткових коштів, акти обстеження, висновки комісій, кошторисну документацію з висновками відповідних експертів;

дані моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків - у разі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.”;

7) у пункті 6 слова “з ліквідації надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівнів та їх наслідків” замінити словами “із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня”;

8) у пункті 7:

в абзаці першому слово “ліквідацію” замінити словами “запобігання та ліквідацію наслідків”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації, недопущення або пом’якшення її можливих наслідків.”;

9) у пункті 8 слова “надзвичайних ситуацій та їх наслідків” замінити словами “наслідків надзвичайних ситуацій”.вгору