Документ 634-97-п, поточна редакція — Прийняття від 28.06.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1997 року N 634
Київ
Про затвердження Порядку, тривалості та
умов надання щорічних відпусток працівникам,
які навчаються у вищих навчальних закладах
з вечірньою та заочною формами навчання,
де навчальний процес має свої особливості

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України
"Про відпустки" ( 504/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок, тривалість та умови надання щорічних
відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має
свої особливості (додається).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 634

Порядок, тривалість та умови надання
щорічних відпусток працівникам, які навчаються
у вищих навчальних закладах
з вечірньою та заочною формами навчання,
де навчальний процес має свої особливості

1. Установити, що для працівників, які успішно навчаються у
вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та
заочною формами навчання, з нижченаведених напрямів підготовки,
де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки,
передбачені статтею 15 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ), надаються також відпустки: а) культура (народна художня творчість), музичне мистецтво
(фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові
духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів,
диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура,
музичне виховання) щорічно по 10 календарних днів із збереженням
заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження
заробітної плати; б) театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура,
хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво ( кінорежисура,
телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно по 20 календарних
днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без
збереження заробітної плати; в) філологія (мова та література) щорічно по 10 календарних
днів без збереження заробітної плати.
2. Відпустки надаються відповідно на період настановних
занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та
іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного
проекту (роботи).
3. Дозволити вищим навчальним закладам у разі потреби
здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання
в межах загальної тривалості навчального процесу.вгору