Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 07.05.1998634
Документ 634-98-п, поточна редакція — Редакція від 30.09.2014, підстава - 464-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 634
Київ
Про затвердження Положення про
Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 303 ( 303-99-п ) від 01.03.99
N 181 ( 181-2002-п ) від 15.02.2002
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004
N 1700 ( 1700-2004-п ) від 17.12.2004
N 773 ( 773-2005-п ) від 18.08.2005
N 462 ( 462-2006-п ) від 07.04.2006
N 834 ( 834-2010-п ) від 27.08.2010
N 973 ( 973-2011-п ) від 29.08.2011
N 884 ( 884-2012-п ) від 26.09.2012
N 464 ( 464-2014-п ) від 17.09.2014 }

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
1998 рік" ( 796/97-ВР ) і Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 186/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища (додається).

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 303
( 303-99-п ) від 01.03.99 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 634
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2006 р. N 462 ( 462-2006-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища
1. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
(далі - Фонд) є складовою частиною Державного бюджету України.
2. Фонд створено з метою фінансування природоохоронних
заходів та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і
збереженням природних ресурсів (далі - природоохоронні та
ресурсозберігаючі заходи).
3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надійшли від
сплати екологічного податку, та інших джерел, визначених
законодавством. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 884
( 884-2012-п ) від 26.09.2012 }
4. Кошти Фонду спрямовуються за бюджетними програмами
відповідно до планів природоохоронних та ресурсозберігаючих
заходів і кошторисів, що затверджуються головними розпорядниками
бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) в установленому
законодавством порядку.
Плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що
розробляються Мінприроди, затверджуються Міністром екології та
природних ресурсів та погоджуються з Мінфіном. { Абзац другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 884
( 884-2012-п ) від 26.09.2012 }
Плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що
розробляються іншими головними розпорядниками коштів Фонду,
затверджуються ними за погодженням з Мінприроди, крім заходів із
забезпечення екологічно безпечного зберігання, утилізації твердого
ракетного палива. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 464 ( 464-2014-п ) від 17.09.2014 }
Головними розпорядниками є Мінприроди та інші центральні
органи виконавчої влади, які визначаються у державному бюджеті на
відповідний рік.
Залишок коштів Фонду станом на 1 січня поточного року, а
також понадпланові надходження до Фонду можуть спрямовуватися на
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів,
зокрема у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам, за окремим рішенням Кабінету Міністрів України. { Пункт
4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 834 ( 834-2010-п )
від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 973
( 973-2011-п ) від 29.08.2011 }
5. Видатки з виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих
заходів здійснюються Казначейством в межах коштів, що надійшли до
Фонду, пропорційно до бюджетних призначень, встановлених головним
розпорядникам у державному бюджеті на відповідний рік. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 884
( 884-2012-п ) від 26.09.2012 }
6. Кошти Фонду використовуються за відповідними бюджетними
програмами в установленому законодавством порядку.
7. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим використанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Головні розпорядники подають щороку до 15 квітня
Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 181 ( 181-2002-п ) від
15.02.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769
( 769-2004-п ) від 16.06.2004, N 1700 ( 1700-2004-п ) від
17.12.2004, N 773 ( 773-2005-п ) від 18.08.2005; в редакції
Постанови КМ N 462 ( 462-2006-п ) від 07.04.2006 }вгору