Документ 637-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.05.2015, підстава - 336-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 2011 р. N 637
Київ
{ Розпорядження втратить чинність з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних
осіб - підприємців запису про державну реєстрацію
припинення (ліквідацію) Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні на підставі
Постанови КМ N 336 ( 336-2015-п ) від 27.05.2015 }

Про умови оплати праці працівників
Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників Державного
фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні згідно з
додатком.
Установити, що у разі, коли розмір посадового окладу
працівників нижчий, ніж визначений законом розмір мінімальної
заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні
відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Надати право голові Державного фонду сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні в межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
працівникам посадові оклади згідно з додатком до цієї
постанови;
заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких
не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків
нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного
керівника;
окремим працівникам, посади яких не передбачені цією
постановою, посадові оклади на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів;
керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам надбавку за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи - у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг державного
службовця та вислугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка
скасовується або розмір її зменшується;
працівникам (крім заступників голови Державного фонду
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, керівників
структурних підрозділів та їх заступників) доплату:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок
тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без
збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і
пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - до
50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням
на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника;
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці
між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу,
не є його заступником;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди
державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду
преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків
посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Порядок, умови та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при
наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника.
3. Виплачувати працівникам Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї
східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі
5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням;
4) надбавку за ранг державного службовця у розмірах,
затверджених згідно з додатком 57 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632);
5) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу
з урахуванням надбавки за ранг державного службовця і залежно від
стажу державної служби в таких розмірах: понад три роки - 10,
понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25,
понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
4. Преміювання голови Державного фонду сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні, його заступників, встановлення їм
надбавок та доплати, передбачених цією постановою, надання
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та
допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки
здійснюються у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у
межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені
виплати приймається Главою Адміністрації Президента України.
5. Міністерству соціальної політики привести власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 637
СХЕМА
посадових окладів працівників
Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | |посадовий оклад, гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Голова | 3568 | |--------------------------------------+-------------------------| |Перший заступник голови | 3367 | |--------------------------------------+-------------------------| |Заступник голови | 3258 | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник управління | 2638-2716 | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2482-2638 | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу у складі управління | 2327-2406 | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний консультант | 1536-1552 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1172-1211 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1047-1086 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст | 941-970 | ------------------------------------------------------------------вгору