Документ 643_004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.1993


Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в
районах Крайньої Півночі та місцевостях, які
прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі
пенсійного забезпечення

Дата підписання: 15.01.1993 Дата набуття чинності: 15.01.1993

Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі
іменовані Сторонами, керуючись статтею 3 Угоди про гарантії прав громадян
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі
пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року ( 997_107 ), виходячи з необхідності врегулювання питань у галузі
пенсійного забезпечення громадян обох держав, які працювали в
районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до
районів Крайньої Півночі, погодились про наступне:
Стаття 1
1. Громадяни Сторін, що домовляються, які пропрацювали не
менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше
20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів
Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на
території обох держав мають право на пенсію по старості (за
віком): чоловіки - по досягненні 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, жінки - по досягненні 50 років і при загальному стажі роботи
не менше 20 років. 2. Громадянам Сторін, що домовляються, які працювали як у
районах Крайньої Півночі, так і в місцевостях, які прирівняні до
районів Крайньої Півночі, один рік роботи в місцевостях, які
прирівняні до районів Крайньої Півночі, зараховується за дев'ять
місяців роботи у районах Крайньої Півночі. 3. У випадках, коли законодавством однієї з Сторін, що
домовляються, передбачені більш пільгові умови і норми пенсійного
забезпечення громадян, які працювали у районах Крайньої Півночі і
у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, при
призначенні пенсії по старості (за віком) на території даної
держави застосовується чинне законодавство цієї Сторони.
Стаття 2
При визначенні права на пенсію у відповідності із статтею 1
цієї Тимчасової Угоди застосовується Перелік районів Крайньої
Півночі і місцевостей, які прирівняні до районів Крайньої Півночі,
який діяв до 1 січня 1992 року.
Стаття 3
1. При призначенні пенсії у відповідності із статтею 1 цієї
Тимчасової Угоди на території України, компетентні органи
Російської Федерації відшкодують витрати на виплату цієї пенсії у
тій її частині, яка відповідає тривалості трудового стажу,
виробленого в районах Крайньої Півночі або у місцевостях, які
прирівняні до районів Крайньої Півночі, починаючи з 1 січня 1991
року. У цьому випадку частина пенсії, яка відповідає тривалості
трудового стажу, виробленого у районах Крайньої Півночі або у
місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі,
обчислюється за нормами законодавства Російської Федерації. Порядок відшкодування витрат на виплату зазначених вище
пенсій регулюється спеціальною Угодою між компетентними органами
Сторін. 2. Відшкодування витрат у відповідності із пунктом 1 цієї
статті здійснюється до виникнення права на пенсійне забезпечення
згідно з законодавством України (з врахуванням Угоди про гарантії
прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у
галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року)
( 997_107 ).
Стаття 4
При обчисленні пенсії або її частини, яка відповідає
тривалості трудового стажу, виробленого в районах Крайньої Півночі
або в місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, до
1 січня 1991 року, на підставі статті 1 цієї Тимчасової Угоди на
території України визначення загального трудового стажу роботи,
середньомісячного заробітку і розміру пенсії здійснюється згідно з
її законодавством.
Стаття 5
При переселенні особи, якій була призначена пенсія у
відповідності із частиною 3 статті 14 Закону РРФСР "Про державні
пенсії в РРФСР", з території Російської Федерації на територію
України виплата цієї пенсії продовжується за новим місцем
проживання компетентними органами Російської Федерації до
виникнення права на пенсійне забезпечення згідно з законодавством
України з урахуванням Угоди про гарантії прав громадян
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі
пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року ( 997_107 ).
Стаття 6
Ця Тимчасова Угода набуває чинності з дня її підписання і діє
до укладення між Сторонами угоди про соціальне забезпечення.
Вчинено у м. Москві 15 січня 1993 р. в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)вгору