Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації
Угода Кабінету Міністрів України; Російська Федерація; Перелік, Міжнародний документ від 16.01.1997
Документ 643_083, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.02.2015, підстава - 23-2015-п

               Угода 
між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про безвізові поїздки громадян України
і Російської Федерації

{ Із змінами, внесеними згідно з Протоколом
( 643_281 ) від 30.10.2004
Угодою
( 643_330 ) від 26.02.2007
Постановою КМ
N 23 ( 23-2015-п ) від 30.01.2015 }

Дата підписання: 16.01.97 р. Дата набуття чинності: 10.03.97 р.
Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторони,
з метою подальшого розвитку дружніх відносин між двома
державами, правового врегулювання поїздок їхніх громадян,
домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни держави однієї Сторони можуть в'їжджати, виїжджати
та пересуватися територією держави іншої Сторони без віз з
дотриманням правил перебування, що діють в цій державі, по
документах, що посвідчують особу і підтверджують громадянство,
зазначених у Додатках 1 та 2 до цієї Угоди.
Громадяни держави однієї Сторони на основі взаємності
звільняються від реєстрації у компетентних органах за місцем
їхнього перебування на території держави іншої Сторони, якщо
термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду на
територію держави цієї іншої Сторони, за наявності у них
міграційної картки з позначкою органів прикордонного контролю,
проставленої при в'їзді на територію держави перебування.
За домовленістю між Урядом України та Урядом Російської
Федерації можуть вноситись зміни до переліку документів, наведених
у додатках 1 і 2 до цієї Угоди. Така домовленість оформлюється
шляхом обміну дипломатичними нотами. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Протоколом ( 643_281 )
від 30.10.2004 }
Стаття 2
Громадяни держав Сторін, які постійно проживають в третіх
державах, можуть в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через
територію держав Сторін без віз по документах, зазначених у
Додатках 1 та 2 до цієї Угоди.
Стаття 3
Сторони зобов'язуються пропускати громадян держав Сторін в
треті держави через пункти пропуску на державному кордоні,
відкриті для міжнародного пасажирського сполучення, по документах,
дійсних для виїзду за кордон.
Сторони будуть вживати заходів щодо недопущення виїзду з
території їхніх держав в треті держави громадян держав Сторін,
виїзд яких обмежено відповідно до національного законодавства
будь-якої із Сторін, до припинення обставин, що перешкоджають
їхньому виїзду.
Стаття 4
Сторони будуть негайно інформувати одна одну по дипломатичних
каналах про нові документи, що посвідчують особу і підтверджують
громадянство, та надсилати їхні зразки, а також повідомляти про
зміни щодо документів, зазначених у Додатках 1 та 2 до цієї Угоди.
Стаття 5
Поїздки громадян держав Сторін здійснюються через пункти
пропуску на державному кордоні між Україною і Російською
Федерацією.
Стаття 6
Кожна із Сторін має право повністю або частково призупинити
дію окремих положень цієї Угоди, якщо це необхідно для
забезпечення безпеки держави, збереження громадського порядку або
охорони здоров'я населення.
Про прийняття та про скасування таких заходів Сторони
заздалегідь повідомлятимуть одна одну по дипломатичних каналах.
Стаття 7
Сторони будуть обмінюватись інформацією та консультуватися, в
міру необхідності, з питань, пов'язаних із застосуванням положень
цієї Угоди.
Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни
та доповнення.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності з дати обміну Сторонами
відповідними нотами по дипломатичних каналах.
Ця Угода укладається на необмежений термін. Кожна із Сторін
може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Сторону у
письмовій формі. В цьому випадку Угода втрачає чинність по
закінченні шести місяців з дати такого повідомлення.
Вчинено в м. Москві 16 січня 1997 року, у двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДОДАТОК 1
до Угоди між Урядом України
і Урядом Російської
Федерації про безвізові
поїздки громадян України і
Російської Федерації
ПЕРЕЛІК
документів громадян Російської Федерації для в'їзду,
виїзду, перебування і пересування територією України
{ Дію пункту 1 зупинено з 1 березня 2015 року згідно з
Постановою КМ N 23 ( 23-2015-п ) від 30.01.2015 }
1. Паспорт громадянина Російської Федерації.
2. Паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує
особу громадянина Російської Федерації за межами Російської
Федерації.
3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт.
{ Дію пункту 5 зупинено з 1 березня 2015 року згідно з
Постановою КМ N 23 ( 23-2015-п ) від 30.01.2015 }
5. Свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років) із
зазначенням належності до громадянства Російської Федерації.
6. Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) - за наявності
суднової ролі або витягу з неї.
7. Свідоцтво на в'їзд (повернення) у Російську Федерацію
(тільки для повернення у Російську Федерацію).
8. Льотне свідоцтво члена екіпажу повітряного судна.
{ Додаток 1 в редакції Угоди ( 643_330 ) від 26.02.2007 }
ДОДАТОК 2
до Угоди між Урядом України
і Урядом Російської
Федерації про безвізові
поїздки громадян України і
Російської Федерації

ПЕРЕЛІК
документів громадян України для в'їзду, виїзду,
перебування і пересування територією
Російської Федерації
1. Паспорт громадянина України.
2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт.
5. Проїзний документ дитини.
6. Свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років (за
умови виїзду у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів,
піклувальників або осіб, уповноважених на це батьками
(усиновлювачами), опікунами, піклувальниками).
7. Посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або
витягу з неї).
8. Посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для
повернення в Україну).
9. Посвідчення члена екіпажу повітряного судна.
{ Додаток 2 в редакції Угоди ( 643_330 ) від 26.02.2007 }вгору