Документ 656-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2018, підстава - 339-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 656
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 339 від 18.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 275 від 05.04.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 656

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

1. Цей Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка”, для надання фінансової підтримки державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 275 від 05.04.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держкіно.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" (далі - Національний центр).

3. Бюджетні кошти використовуються для підтримки діяльності Національного центру під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 275 від 05.04.2012}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на покриття поточних витрат Національного центру, у тому числі на оплату праці штатних працівників підприємства; оплату їх службових відряджень; справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), оплату послуг фінансових установ; оплату оренди приміщень для фільмофонду; оплату транспортних послуг; оплату послуг зв'язку; придбання необхідних предметів, матеріалів та інвентарю; ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення; оплату юридичних та консультаційних послуг; оплату послуг з охорони території підприємства; оплату послуг з охорони праці та техніки безпеки; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; оплату послуг з утримання комунікаційних систем підприємства у належному стані; виконання бюджетних зобов'язань минулих років (у разі їх наявності).

Бюджетні кошти з метою облаштування нових приміщень для утримання і збереження вихідних матеріалів на кіноплівці та цифрових носіях, модернізації виробничих потужностей спрямовуються також на оплату капітальних видатків.

5. Обсяг бюджетних коштів, що надається їх одержувачу для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року.

6. Одержувач бюджетних коштів складає розрахунок їх необхідного обсягу та подає його разом з інформацією про залишки бюджетних асигнувань на реєстраційних рахунках на звітну дату та фінансовою звітністю щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітнім періодом, розпоряднику нижчого рівня для подання до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному розпоряднику за встановленою ним формою.

7. У разі коли обсяг бюджетних коштів, які необхідно одержати Національному центру згідно з відповідним розрахунком, менший, головний розпорядник може прийняти такі рішення:

про припинення надання бюджетних коштів (якщо сума надлишково виділених таких коштів перевищує 50 відсотків їх середньомісячного планового обсягу);

про зменшення обсягу бюджетних коштів у поточному періоді (а у разі потреби - у наступних періодах) на суму надлишково виділених бюджетних коштів.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 275 від 05.04.2012}

9. У разі зменшення бюджетних призначень Держкіно з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року здійснює відповідне коригування суми видатків.

10. Держкіно затверджує результативні показники діяльності одержувача бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк після затвердження розпису державного бюджету Мінкультури.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

12. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із провадженням статутної діяльності щодо утримання та збереження вихідних матеріалів;

оплату посередницьких послуг.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 275 від 05.04.2012}

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору