Документ 659-IV, перша редакція — Прийняття від 03.04.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
фіксований сільськогосподарський податок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 17, ст. 112; 2000 р.,
N 37, ст. 308) такі зміни:
1. У преамбулі слова "або у вигляді поставок
сільськогосподарської продукції" виключити.
2. Частини п'яту та шосту статті 2 виключити.
3. У статті 3:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Об'єктом оподаткування для платників фіксованого
сільськогосподарського податку (далі - платники податку) є площа
сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському
товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в
тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які
використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими
господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у
внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах)";
2) частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"для земель водного фонду, які використовуються рибницькими,
рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення,
вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, - 1,5 відсотка
грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній
Республіці Крим".
4. Частини третю - п'яту статті 5 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 659-IVвгору